ÖĞRENCİLERİN FARKLI BİR ALANDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ YAPMA SEBEPLERİ VE AKADEMİK KAYGILARI

Author:

Year-Number: 2016-6
Number of pages: 339-352
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, lisansüstü öğrencilerinin farklı bir alanda yüksek lisans ve doktora yapma sebeplerini ve akademik kaygılarını incelemektir. Genel anlamda kaygı endişe verici bir durum karşısında bireylerin hissetmiş oldukları huzursuzluk ve güvensizlik halidir. Lisans eğitimini tamamlayan öğrencilerin farklı alanlara yönelmelerini sağlayan kaygı durumluluk kaygısıdır. Araştırmada, öğrencilerin hangi sebeplerle farklı alanlarda lisansüstü eğitimi yapmak istemeleri, en çok hangi bölümlere yöneldikleri ve endişeleri araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini Gazi Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesi lisansüstü öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma öğrencilere anket ve mülakat teknikleri uygulanarak yapılmıştır. Çalışmada hem nitel hem de nicel veri toplama teknikleri kullanılarak karma bir yöntem uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programına girilerek yorumlanmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to examine the reasons for having a doctorate or master in a different area of postgraduate students and their academic anxieties. In general, anxiety is the unrest and insecurity state of i

Keywords