ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN AKILLI TİP CEP TELEFONU TEKNOLOJİSİNİ KULLANMA ALIŞKANLIKLARI VE BU TEKNOLOJİNİN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Author:

Year-Number: 2016-6
Number of pages: 104-123
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İletişimde yerini alan cep telefonları, başta gençler olmak üzere toplumun tümü tarafından vazgeçilmez hale gelmiştir. Lise öğrencilerinin cep telefonu bağımlılığın ortaya konulması amacıyla Körfez Mesleki ve Teknik Lisesinde okuyan 759 lise öğrencisi örneklem olarak seçilmiştir. Öğrencilerin cep telefonu kullanma alışkanlıklarına ilişkin veriler anket formu kullanılarak tarama yöntemiyle toplanmıştır. Cep telefonlarının öğrencilerin günlük aktivitelerine olan etkisinin saptanması için 30 kişilik gönüllü öğrencilerden oluşan gurubun cep telefonlu ve cep telefonsuz haftalık adım sayıları dijital adım ölçer ile takip edilmiştir. Cep telefonlarının öğrencilerin ders başarısına etkisinin belirlenmesi için yine 30 kişilik deney gurubu oluşturulmuştur. Deneklerin telefonlu ve telefonsuz işlenen dersler sonrasındaki test başarıları ölçülmüştür. Deneysel yöntem için seçilmiş olan aynı bireylerin değişik durumlardaki ölçümleri arasında fark olup olmadığı test edileceği için Paired Samples t-Test kullanılmıştır. Deneysel yöntemle elde edilen sonuçlara göre, akıllı tip telefon kullanan öğrenciler, gün içerisinde daha az hareket etmektedirler. Öğrencilerin cep telefonları olmadığında ders başarılarının yükseldiği tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the habits on the use of smart phone of young generation and identify their addiction to smart phones. For the purposes of the research, 759 students from Körfez Vocational High School were selected as the study sample by using simple random sampling method in 2015-2016 academic year. According to the results of research, 71 % of students use the smart types of mobile phones. In addition, 59% of students use the internet with their phone. 50 % of the students stated that they check their mobiles at least every 15 minutes. Moreover, 41% stated that they check their mobiles at least once every half an hour. According to the results of the experimental method, it has been evaluated that students have less movement and less learning achievement on the days they use smart mobile phone. Keywords: dependency, effects, smart mobile phone.

Keywords