KARMA YÖNTEMLE FRANSIZCA DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİ

Author:

Year-Number: 2016-6
Number of pages: 124-135
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde, globaleşmenin ve teknolojinin hızla gelişmesinin neticesinde, çok dillik ve çok kültürlülük anlayışı yaygınlık kazanmakta ve yabancı dil eğitim ve öğretimi (İngilizce yanında Frankofoni’nin güçlendirilmesi amacıyla Fransızca eğitimi) gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Avrupa Birliği’nin önemli dillerinden olan İngilizce yanında Fransızca, Almanca, İspanyolca ve daha çok bir yabancı dilin öğretilmesi daha fazla önem kazanmaktadır. Bu bağlamda Frankofoni’nin geliştirilmesi ve Fransızca öğretiminde en zorlanılan alanın dilbilgisi olmasından dolayı dilbilgisi öğretiminin güncel yöntemlerle verilmesi gereklidir. Çağımızda eğitim ve öğretimde davranışçılık akımından yapılandırmacılığa geçilmiştir. Bu nedenlerden dolayı, yabancı dil öğretiminde özellikle de dilbilgisi öğretiminde yeni uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Geleneksel dilbilgisi anlayışından farklı yeni dilbilgisi öğretiminde kurallarını ezberletmek yerine cümle veya metin içindeki kuralları sezdirme yöntemiyle kavratmak amaçlanmaktadır. Aynı zamanda yeni dilbilgisi yönteminde tümden gelim yerine tümevarım yöntemi uygulanmaktadır. Bu kapsamda somuttan soyuta, özelden genele, değişimden kurala doğru ilerlenmektedir.

Keywords

Abstract

Nowadays, as a result of globalization and the rapid development of technology, multilingualism and multiculturalism spread rapidly. In addition, teaching foreign languages especially English after that French language as a foreign language is gaining more and more importance. Teaching French, as important languages in European Union context, is more important than teaching German, Spanish and other foreign languages. In this context, it is necessary to teach French grammar with current methods. Today, it is very beneficial to teach and learn foreign languages with constructivist method but not with behavioristic approach. That’s why, new contemporary methods realize while teaching French grammar. Otherwise, it’s very useful to teach French grammar by stalking methods in authentic texts within sentences/phrases in authentic texts. At the same time, it is very efficient to teach French grammar with inductive methods but not with deductive methods. In this context, teaching French grammar realize from concretization to abstraction, from generalization to the specification, from changes to rules.

Keywords