OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARLA YAPILAN MÜZE GEZİLERİNİN MÜZELERE KARŞI OLUMLU DUYGU VE BİLGİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2016-6
Number of pages: 264-281
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi dönem çocuklar ile yapılan müze gezilerinin çocukların müze gezilerine karşı gösterdikleri olumlu duygu durumu ve bilgi düzeyi üzerindeki etkilerini incelemektedir. Araştırma deneysel modelde tasarlanmış niteliksel bir çalışmadır. Araştırmaya, 4 farklı anasınıfında yer alan 58 çocuk ve gezilerde onlara eşlik eden 10 öğretmen adayı katılmıştır. Çocuklar, 2014-2015 eğitim öğretim yılı bahar döneminde, Rahmi Koç Müzesi, İstanbul Modern ve Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nde verilen eğitim etkinliklerine katılmıştır. Çocuklarla gezi öncesinde ve tüm geziler tamamlandıktan sonra, bireysel görüşmeler yapılmış ve çocukların cevapları kayıt edilmiştir. Gezilere katılan çocukların görüşlerinin yanı sıra, öğretmen adayları tarafından doldurulan gezi gözlem formlarından, ve adaylar ile yapılan bireysel görüşmelerden elde edilen verilerden yararlanılmıştır. Elde edilen veriler betimsel içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma kapsamında gerçekleştirilen geziler sonucunda, okul öncesi dönem, 5-6 yaş grubu çocuklarının müze gezilerine katılma konusunda olumlu duygulara sahip oldukları, gezilere katılmanın ise özellikle bilgi düzeyinde olumlu etkileri olduğu bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to examine the effects of museum visits on preschool children’s positive feelings and knowlegde towards museums. The study is designed in experimental model and it is an qualitative one. The study group includes 58 preschoolers from 4 different classrooms and 10 preschoool tescher candidates who accompany the school groups. The school groups participated in the educational activities that hold on Rahmi Koç Museum, İstanbul Modern Museum and Nezahat Gökyiğit Botanical Garden in spring semester of 2014-2015 academic year. I

Keywords