MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS TANIMLARINDA YER ALAN “DİZİ ÇALIŞMALARI” NIN GERÇEKLEŞME DÜZEYLERİNİN MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2016-6
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Müzik Eğitimi
Number of pages: 150-179
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma dört yıl süreyle piyano eğitimi almış olan müzik öğretmeni adaylarının dizi çalışma düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma müzik öğretmeni yetiştirme sürecinde Yüksek Öğretim Kurulu Müzik Öğretmenliği Lisans Programı çerçevesinde piyano derslerinde yer alan dizi-arpej ve kadansların ne düzeyde çalışıldığının belirlenmesi bakımından önemlidir. Araştırmada veri toplama aracı olarak müzik öğretmeni adaylarına piyano derslerinde çalışılması zorunlu olan 24 adet diziden hangilerini çalıştıkları ve; söz konusu dizilerden hangilerini Müzik Öğretmenliği Lisans Programı’ nda belirtilen şekillerine göre çalıştıklarına ilişkin 7 adet soru yöneltilmiştir. Araştırmaya 2014-2015 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Marmara Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında lisans dördüncü sınıfta okumakta olan 87 adet müzik öğretmeni adayı katılmıştır. Elde edilen bulgulara göre müzik öğretmeni adaylarının dizi çalışma düzeylerinin oldukça yetersiz olduğu gözlenmiştir. Araştırmanın sonunda ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda müzik öğretmeni adaylarının lisans piyano derslerinde yer alması zorunlu olan dizi çalışmalarına yönelik çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

This study has been conducted with a view to determining the scale-performing levels of music preservice teachers during a period of four years. The study is important in revealing to what extent scale-arpeggio and cadences, which are included in the Music Education Undergraduate Level of Higher Education, are trained and taught during the process of training music teachers. In the study, the preservice teachers were asked 7 questions; in which of the 24 compulsory scales did they have a training? and for which of the related 24 scales did they have a training according the standards that are established in Undergraduate Program of Music Education? Among the participiants of the study are 87 undergraduate music preservice techers still studying 4th grade at the Departments of Music Education in Marmara University, Abant İzzet Baysal University, Trakya University and Çanakkale Onsekiz Mart University during spring term in 2014-2015 education year. According to the findings, it has been found that scale-performing levels of music preservice teachers are considerably low. With the findings at hand, several suggestions have been made with regard to the compulsory scale training that are required to be included in the curriculum of undergraduate piano lessons of music education.

Keywords