ÜNİVERSİTENİN KURUMSAL İMAJINI OLUŞTURAN UNSURLARIN ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTE TERCİH VE DEVAM ETME KARAR SÜRECİNE ETKİLERİ

Author:

Number of pages: 38-54
Year-Number: 2016-9

Abstract

Bu çalışmanın amacı öğrencilerin üniversite tercihlerinde ve/veya devam etmeye ilişkin karar verme sürecini etkileyen unsurları belirleyerek, öğrencilerin bir yüksek öğretim kurumundan beklentilerini belirlemektir. Bu beklentilere bağlı olarak, bir üniversitenin kurumsal imajını oluştururken üzerinde durulması gereken unsurlara ilişkin öneriler ortaya koymaktır. Bu araştırma 2013-2014 öğretim yılı bahar döneminde Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne devam eden 20 birinci sınıf öğrencisini kapsamaktadır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğrenciler üniversite tercihlerinde üniversitenin ünü, sahip olduğu ve sunduğu imkan ve olanaklar, üniversitenin diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkileri, eğitim ve akademik kadronun kalitesi, bulunduğu şehir ve şehrin sahip olduğu imkan ve öğrencilere sunduğu olanakları göz önünde bulundurduklarını söylemişlerdir. Bu çalışmadan elde edilen bilgilerin üniversitelerin imaj çalışmasında olası ve var olan öğrenci devamlılığı için üzerinde çalışması gereken unsurlara ışık tutacağı umulmaktadır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine the expectations of the students from a higher education institute by identifying the issues that affect their decision regarding university selection of freshman students or retention of the present students. It also aims at present-ing suggestions that require paying attention while creating organi-zational image of a university. This study was conducted with the participation of 20 freshmen students attending to Anadolu Universi-ty Educational Faculty in spring term in 2013-2014. The method of this study is qualitative case study. The findings show that the partic-ipants took the reputation, the quality of education and faculty, fa-cilities and opportunities that the university and the city that the university is located offer to the students in the consideration. The findings of this study is hoped to shed light on the issues that a high-er education institute could consider developing as a part of their organizational image.

Keywords