TÜRK GÖÇMEN ÇOCUKLARININ ÖZEL EĞİTİM OKULLARINA GİTME NEDENLERİ

Author:

Number of pages: 135-146
Year-Number: 2016-9

Abstract

Bu çalışmayla 6 ile 11yaş arası Avusturya'daki Türk göçmen çocuklarının ilkokuldan özel eğitim veren okullara geçişine sebep olan farklı nedenlerin tespiti amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini özel eğitim veren okullar veya ilkokulda özel eğitim okulları programlarına göre ders gören 20 Türk göçmen öğrenci ile ilkokula devam eden 31 Türk göçmen öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak dile dayalı olmayan zeka testi CPM), Okuduğunu Anlama Testi (ELFE 1-6), Kaufman-Çocuklar Zeka Testi Bataryası (K-ABC) ve Çocuk ve Ergen Davranışları Hakkında Ebeveyn Anketi CBCL/4-18 uygulanmıştır. Verilerin analizinde normal dağılım gösteren veriler için T-testi, normal dağılım göstermeyen veriler için Mann-Whitney-U-Testi kullanıldı. Araştırma bulgularına göre, Türk göçmen çocuklarının ilkokuldan herhangi bir genel özel eğitim okuluna veya programına gecmesinde, dile dayalı olan testler önemli bir faktör oluşturmaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to explore the possible causes of Turkish migrant children aged between 6 and 11 years old attending general special schools. The sample investigated consisted of 20 Turkish students in general special education and Turkish primary school students with special educational needs (SEN) and 31 Turkish primary school students. The investigation involved a non-verbal intelligence test (CPM) and a reading comprehension test (ELFE 1-6), the Kaufmann Assessment Battery for Children (K-ABC). A parent questionnaire about the behaviour of children and adolescents was also carried out (CBCL / 4-18). The statistical analysis was performed according to the normal distribution method for the calculation of group comparisons, such as the T-test and U-test based on Mann-Whitney to compare two groups. According to results of this study, the language-based test is an important factor in the transfer of Turkish migrant children from primary school to general special school.

Keywords