ORTAÖĞRETİM FELSEFE GRUBU DERSLERİ (SOSYOLOJİ, PSİKOLOJİ, MANTIK) MEVCUT ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA TÜRK BİLİM İNSANLARI: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Author:

Number of pages: 174-184
Year-Number: 2016-9

Abstract

Bu çalışmanın amacı, 2016-2017 itibarıyla uygulanmakta olan felsefe grubu dersleri (sosyoloji, psikoloji ve mantık) öğretim programlarında bu derslerin bilim alanlarına katkı sağlamış Türk bilim insanlarına yer verilip verilmediğini tespit etmektir. Bu kapsamda, üç derse ait olan öğretim programları incelenmiştir. Yapılan incelemede, sosyoloji ve psikoloji derslerine ait olan öğretim programlarında, yalnızca ilk ünitelerde kısa bir tanıtımın yapıldığı, mantık dersi öğretim programında ise hiçbir şekilde tanıtımın yapılmadığı görülmüştür. Derslerin öğretim programlarına göre hazırlanan ders kitaplarına da bu tablonun büyük ölçüde yansıdığı görülmüştür. Genel olarak üç programda da Türk bilim insanlarının yeterince tanıtılmadığı yargısına ulaşılmış ve programlardaki sorunlara çözüm önerisi olarak yapılması gerekenler ve hangi bilim insanlarına neden yer verilmesi gerektiği ayrıntılı olarak açıklanmıştır. İlgili öğretim programlarında önerilen düzenlemeler yapıldığında programların daha ilgi çekici, kültürel mirası aktarılmasına yardımcı, öğrencide alana karşı aidiyet oluşturma niteliklerine sahip olacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine whether the curriculums of the philosophy group courses (sociology, psychology, and logic) being implemented as of 2016-2017 mention the Turkish scientists that have contributed to the scientific areas of these courses. Within this framework, the curriculums pertaining to these three courses have been examined. The examination showed that the curriculums of the courses of sociology and psychology included only a brief introduction in the first units, and that the logic course did not include any introduction in any way. It was observed that the same situation was reflected to a significant extent in the textbooks prepared in accordance with the curriculums of the courses. In general, it was concluded that the three curriculums did not sufficiently introduce the Turkish scientists, and it was explained in detail, as a proposed solution to these problems in the curriculums, what should be done, which scientists should be mentioned, and why. It is considered that upon the fulfillment of the recommended arrangements, the curriculums will be more interesting, more helpful in conveying the cultural knowledge, and more fitting to give the students a sense of belonging to the area.

Keywords