OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE MÜZİK EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

Author:

Number of pages: 192-202
Year-Number: 2017-11

Abstract

Sosyal gelişim açısından, çocuğun bulunduğu ortamlara rahat bir şekilde uyum sağlaması, kendini daha cesur bir şekilde ifade edebilmesi için müzik etkinliklerine başvurmanın önemli ölçüde fayda sağladığı kesindir. Her çocuğun, özellikle kendisini en iyi ifade edebileceği, müziksel etkinlik türünde, gurupla çalışması, onun sosyalleşmesinde çok önemli bir yere sahip olacaktır. Örneğin, gurupla söyleme, sesini kullanmayı ve denetlemeyi keşfedeceği, uyum becerisini geliştireceği, işbirliğine dair disiplin kazanacağı türden bir etkinlikken; bireysel çalgı çalması enerjisini olumlu yönlendirebileceği, kişisel doyum sağlayabileceği ve ritim- melodi duygusunu geliştirebileceği türden bir etkinlik olarak tanımlanmaktadır. Müzik dersinin amaçlarından birisi de zevki eğitmek, çocukta estetik ve artistik zevk yaratmak gibi unsurlardır. Müzikte kalite ve güzelliğin ne olduğunun duyurulması, bu unsurların duygusal gelişimle bağlantılı olduğunu düşünürsek sağlıklı bir duygusal gelişim için müzik eğitiminin önemini söylemiş oluruz. Araştırmanın problemini okul öncesi dönemde müzik eğitiminin önemi nasıl olmalıdır? Sorusu oluşturmaktadır. Araştırma: okul öncesi dönemde müzik eğitiminin önemini vurgulaması bakımından okul öncesi eğitimcilerine ve müzik eğitimcilerine kaynak teşkil etmesi amaçlanmıştır. Araştırma okul öncesi dönemde müzik eğitiminin değerini vurgulaması bakımından önemelidir. Araştırmada verilerin toplanmasında betimsel analiz ve kaynak tarama yöntemi kullanılmıştır.

Keywords

Abstract

In terms of social development, it is the point where it is important to apply music activities so that children are able to adapt themselves to the environment in which they are comfortable and to express themselves in a more courageous way. Each child will have a very important place in socializing, especially in the kind of musical activity in which he can best express himself, working with the group. For example, it is a kind of activity in which you can say with the group, use your voice and discover the control, develop the adaptive skill, and gain discipline about cooperation; It is defined as a kind of activity in which individual instrument play can positively induce energy, provide personal satisfaction and develop rhythm-melody sensation. One of the aims of music lesson is to train taste, to create aesthetic and artistic pleasure in children. If we know what quality and beauty are in music, and if these elements are related to emotional development, we say that music education is important for a healthy emotional development. How should the problem of research be preoccupation of music education in preschool period? It creates the question. Research is important to emphasize the value of music education in the pre-school period. Descriptive analysis and source screening methods were used to collect data in the study.

Keywords