EĞİTİM TESİSLERİNE ERİŞİLEBİLİRLİĞİN SOSYAL DIŞLANMIŞLIKTAKİ ROLÜNÜN İRDELENMESİ-KONYA ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 435-452
Year-Number: 2017-11

Abstract

Kentsel dış mekânda eğitim çağındaki çocukları en çok etkileyen unsurların başında kentsel ulaşım alanları gelmektedir. Ulaşım, kentsel aktivitelere erişimdeki en önemli unsur olduğu kadar, sosyal dışlanmaya sebep olan unsurlarında başında gelmektedir. Kentsel ulaşım ağlarının yalnızca yetişkinlere göre tasarlanmış olması çocukların ulaşımdan kaynaklı sosyal dışlanmasına sebep olabilmektedir. Bu araştırmanın amacı; eğitim çağındaki çocukların ulaşımdan kaynaklı sosyal dışlanmışlığın irdelenerek, 07-14 yaş aralığında bulunan çocuklar için güvenli ulaşım imkanlarının sağlanarak sosyal dışlanmışlığın ortadan kaldırılmasına yönelik önerilerin geliştirilmesidir. Çalışmada, örneklem alan olarak Konya kent merkezinde bulunan 2 ilköğretim okulu (İhsan Özkaşıkçı İlköğretim Okulu, Niyaz Usta İlköğretim Okulu) seçilmiştir. Eğitim çağındaki çocukların ulaşımdan kaynaklı sosyal dışlanmışlığın tespit edilebilmesi için örneklem alanda gözlemler, okul idarecileri ve öğrenciler ile sözlü görüşmeler yapılmıştır. Yapılan gözlemler ve sözlü görüşmeler neticesinde eğitim çağındaki çocukların ulaşımdan kaynaklı sosyal dışlanmışlığına sebep olan unsurlar belirlenmiş ve elde edilen bulgular doğrultusunda sosyal dışlanmışlığın önüne geçilebilmesine yönelik öneriler geliştirilmiştir.

Keywords

Abstract

The urban transportation areas are the leading among the principal factors which effect the children in the age of education the most at the urban outdoor. The transportation, is not only the most important factor for reaching to the urban activities but also the main factor causing to the social exclusion. The fact that the urban transportation networks are only for the adults, could cause the children to be socially excluded in terms of transportation. The objective of this research; is examining the social exclusion of the children of education era based on the transportation, providing the secure transportation opportunities for the children of 07-14 ages, developing suggestions for resolving the social exclusion. 2 grade schools have been chosen as the samples for the research (İhsan Özkaşıkçı Grade School, Niyaz Usta Grade School) at the Konya city center. Interviews with the school administrators and students and observations at the sample site were carried out in order to determine the transportation based social exclusion of the children of education era. As a result of the conducted observations and interviews, the elements causing the social exclusion of the children of education era based on the transportation are determined and in line with the obtained findings suggestions are developed for avoiding the social exclusion.

Keywords