YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE TERS YÜZ EDİLMİŞ ÖĞRENME

Author:

Number of pages: 362-368
Year-Number: 2017-11

Abstract

Bir yabancı dili öğretmek ve öğrenmek, tarih boyunca çok değişti. 1950'lerde, gramer öğretimi popülerdi ve öğrencilere sınıfta önem verilmedi. Duygu ve düşünceleri dikkate alınmadı. Bununla birlikte, eğitim alanında birçok değişiklik olmuştur. Son yıllarda, teknolojinin kullanımında bir gelişme kaydedildi ve sonuç olarak "ters yüz öğrenme" adı verilen yeni bir terim çok popüler oldu. Öğretim türlerinde bir değişiklik gerektiren bir yöntem türüdür. Geleneksel bir dil sınıfında, öğrenciler aktif değildi, sadece sınıfta oturup sessizce ve pasif olarak dinliyorlardı. Ama yeni yöntemlerin ortaya çıkışı ile birlikte, sınıfta öğretmen konuları öğretmekte ve alıştırmaları yapmaktadır. Öğrenciler bu süreçte aktiftir.

Keywords

Abstract

Teaching and learning a foreign language has changed a lot during history. In 1950s, grammar teaching was popular and students were not given importance in the classroom. Their feelings and thoughts were not taken into consideration. However, there has been many changes in in educational field. In recent years, there has been an improvement in the usage of technology and as a result a new term called “flipped learning” has been very popular. It is a type of method that requires a change in teaching types. In a traditional language classrrom, students were not active, just sitting in the classrrom and listening silently and passively. However, with the advent of new methods, in classroom, teacher is teaching the topics and do the exercises in the classroom. Students are active in this procedure.

Keywords