YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE TERS YÜZ EDİLMİŞ ÖĞRENME

Author :  

Year-Number: 2017-11
Language : null
Konu : DİL ÖĞRETİMİ
Number of pages: 362-368
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bir yabancı dili öğretmek ve öğrenmek, tarih boyunca çok değişti. 1950'lerde, gramer öğretimi popülerdi ve öğrencilere sınıfta önem verilmedi. Duygu ve düşünceleri dikkate alınmadı. Bununla birlikte, eğitim alanında birçok değişiklik olmuştur. Son yıllarda, teknolojinin kullanımında bir gelişme kaydedildi ve sonuç olarak "ters yüz öğrenme" adı verilen yeni bir terim çok popüler oldu. Öğretim türlerinde bir değişiklik gerektiren bir yöntem türüdür. Geleneksel bir dil sınıfında, öğrenciler aktif değildi, sadece sınıfta oturup sessizce ve pasif olarak dinliyorlardı. Ama yeni yöntemlerin ortaya çıkışı ile birlikte, sınıfta öğretmen konuları öğretmekte ve alıştırmaları yapmaktadır. Öğrenciler bu süreçte aktiftir.

Keywords

Abstract

Teaching and learning a foreign language has changed a lot during history. In 1950s, grammar teaching was popular and students were not given importance in the classroom. Their feelings and thoughts were not taken into consideration. However, there has been many changes in in educational field. In recent years, there has been an improvement in the usage of technology and as a result a new term called “flipped learning” has been very popular. It is a type of method that requires a change in teaching types. In a traditional language classrrom, students were not active, just sitting in the classrrom and listening silently and passively. However, with the advent of new methods, in classroom, teacher is teaching the topics and do the exercises in the classroom. Students are active in this procedure.

Keywords


 • Arnold-Garza, S. (2014). “The Flipped Classroom Teaching Model and its use for Informatıon Literacy Instruction”. Retrieved on May 14, 2017 from: http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1089137.pdf

 • Balcı, Ö. (2016). Eğitimde öğrenmeyi etkileyen duyuşsal özellikler ve yabancı dil eğitimindeki yansımaları. In E. Yılmaz, A. Ünal, M. Çalışkan & S. A. Sulak (Ed.), Eğitim Bilimlerinden Yansımalar, (pp.115-126). Konya: Çizgi Kitabevi.

 • Balcı, Ö. (2017). “An Investigation of the Relationship between Language Learning Strategies and Learning Styles in Turkish Freshman Students”. Retrieved on May 14, 2017 from: http://www.ccsenet.org/journal/index.php/elt/article/view/66819/36263

 • Başal, A. (2015). “The Implementation of a Flipped Classroom in Foreign Language Teaching”. Retrieved on May 14, 2017 from: http://tojde.anadolu.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/1215published.pdf

 • Bulut, T. & Durak Üğüten S. (2003). “The Importance of Student Perceptions in Language Teaching”. Retrieved on May 11, 2017 from: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cusosbil/article/view/5000000967/5000001658

 • Chang, S. D. (2016). “The Marriage of Constructivism and Flipped Learning”. Retrieved on March 2, 2017 from: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED565608.pdf

 • Compton, J.D. (2016). “Flipped Learning with Turkish Students: Issues of Dissonance to Possible Harmonization”. Retrieved on June 1, 2017 from: https://ctl.tedu.edu.tr/sites/default/files/content_files/joel.pdf

 • Durak Üğüten, S. (2015). Ögrenen Özerkliği Learner Autonomy. Dıl Ögretımı, Pegem, Editor: BEKLEYEN, Nilüfer, Page number 504, ISBN: 6053182481, (Publish No: 2176284).

 • Durak Üğüten, S. (2016). Yapılandırmacı öğrenme teorisi. In E. Yılmaz, M. Çalışkan & S. A. Sulak (Ed.), Eğitim Bilimlerinden Yansımalar, (pp.105-113). Konya: Çizgi Kitabevi

 • Durak Üğüten, S. & Şanal, F. (2016). Dinleme Becerisi. In E. Yücel, H. Yılmaz & M.S. Öztürk (Ed.), Yabancı Dil Öğretimine Genel Bir Bakış. (pp. 34-42). Konya:Çizgi Kitabevi

 • Durak Üğüten, S. & Balcı, Ö. (2017) “ ƂUIUɹɐƎL PƎDDILɟ (FLIPPED LEARNING)” Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2017/1, Sayı:26, s.253-265

 • Büyükkarcı, K. (2009). A Critical Analysis of Task-Based Learning. Kastamonu Education Journal. 17 (1), 313-320.

 • Nicolosi, A. (2012). “Grammar lessons with the flipped classroom method,” in Proceedings of the 3rd Black Sea ELT Conference Technology: A Bridge to Language Learning, November 1517, 13-18.

 • Ouda, H & Ahmed, K. (2016). “Flipped Learning As A New Educational Paradigm: An Analytical Critical Study.” Retrieved on May 14 from: http://eujournal.org/index.php/esj/article/view/7335/7055

 • Yılmaz, H. (2016). Geleneksel Yabanci Dil Öğretim Yöntemleri Ve Yeni Yönelimler. In E. Yücel, H. Yılmaz & M.S. Öztürk (Ed.), Yabancı Dil Öğretimine Genel Bir Bakış. (pp. 7-17). Konya:Çizgi Kitabevi

 • Yücel, E. (2016). Yabancı Dil Öğretiminde Konuşma Becerisi. In E. Yücel, H. Yılmaz & M.S. Öztürk (Ed.), Yabancı Dil Öğretimine Genel Bir Bakış. (pp. 18.26). Konya:Çizgi Kitabevi GENİŞ ÖZET Bir yabancı dili öğretmek ve öğrenmek, tarih boyunca çok değişti. 1950'lerde, gramer öğretimi popülerdi ve öğrencilere sınıfta önem verilmedi. Duygu ve düşünceleri dikkate alınmadı. Bununla birlikte, eğitim alanında birçok değişiklik olmuştur. Son yıllarda, iletişim ve özerk öğrenci kavramını önemseyen birçok yöntem ortaya çıkmıştır. Ayrıca teknolojinin kullanımında da kayda değer bir ilerleme vardır ve bu da birçok yeni yöntemin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu metodlardan bir tanesi de yapısalcılığı ve özerk öğrenci fikirlerini destekleyen "ters yüz öğrenme" adı verilen yeni bir terimdir. Öğretim türlerinde bir değişiklik gerektiren bir yöntem türüdür. Geleneksel bir dil sınıfında, öğrenciler aktif değildi, sadece sınıfta oturup sessizce ve pasif olarak dinliyorlardı. Ama yeni yöntemlerin ortaya çıkışı ile birlikte, sınıfta öğretmen konuları öğretmekte ve alıştırmaları yapmaktadır. Öğrenciler bu süreçte aktiftir.

                                                                                                    
 • Article Statistics