MESLEK LİSESİ VE ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI VE BENLİK SAYGISININ KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Number of pages: 154-169
Year-Number: 2018-15

Abstract

Başarı kavramı ve bu yönde her geçen gün artan baskı günümüz insanları üzerindeki en büyük sorunlardan birisidir. Bu baskı ve sorunlar küçük yaşlardan itibaren başlamakta ve gelecek nesilleri olumsuz etkilemektedir. Bu durumun ele alındığı hali hazırdaki araştırmanın birinci bölümünde kavramsal bir giriş yapılarak başarı ve akademik başarı kavramları ele alınmış ve akademik başarıyı etkileyen faktörlere detaylı şekilde değinilmiştir. Ayrıca, birinci bölümde benlik kavramına da değinilerek, bireyler üzerindeki etkilerinden ve benlik saygısının gelişiminden bahsedilmiştir.Çalışmanın ikinci bölümünde literatür bazında bahsedilenler araştırma verilerinin sınaması yapılarak desteklenmiştir. Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde ise elde edilen araştırma bulguları, gerçekleştirilen literatür taraması bağlamında gözden geçirilerek, çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

Theconcept of success is one of thebiggestproblems of todayand has an increasingpressure on peopledaybyday. Theconcept has a negativeimpact on futuregenerationsandtheproblemsbeginingfrom a young age. Inthefirstsection of theworkacademicachievementandsuccessarediscussed in detailbymaking a conceptualintroductiontopresenttheconcepts of thefactorsthataffectacademicsuccess. Inthefirstchapterwhilereferringtotheeffects on theindividuals’ self conceptand self-esteemdevelopmentarediscussed. Inthesecondpart of thestudy, theanalysis of researchdatawasalsosupportedbythereview of theliterature. Inthethirdand final section of thestudythereseachfindingswerediscussed in thelight of theliteraturereviewandseverelsuggestionswererecommended.

Keywords