PSİKOLOJİK TRAVMAYI YORDAMADA YENİ BİR TEORİ DENEMESİ (ÇİFT SARILI YUMURTA TEORİSİ)

Author:

Number of pages: 235-250
Year-Number: 2018-15

Abstract

Bugünün dünyasında yaşayan bir insan, ömründe birden fazla travmatik olay yaşaması muhtemeldir. Bu çalışma; gözlemlenen olgulardan çıkarılan varsayımlara dayalı olarak, farklı deneyimlemler sonunda varılan sınamalar sonucu oluşturulan yeni bir teori deneyimidir. Yapılan gözlemler ve teorik okumlar sonucunda; travma deneyimi geçiren ve akut stres belirtisinden ileri bir yaşantı deneyimleyen her bireyde bir normal “ben”, bir de travmatik “ben” yapısının oluştuğunu gözlemlendi. Bu iki “ben” günlük yaşantıda birbirlerine bulaşarak rahatsızlık doğurduğu ve birbirlerini baskılayarak bir yaşantı çeşitlemesi oluşturduğu gözlemlenmiştir. Bu olgular doğurgusunda varılan nokta; travma yaşantısına mustarip olan bireylerde birbirinin aynı gibi gözüken (Çift Sarılı Yumurta gibi…), fakat fonksiyonel olarak birbirinin aynı işlevi görmeyen ikili bir kişiliğin oluştuğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle bu çift yapıyı tanımlama ve travma çalışmalarına yeni bir ışık tutabilme adına yeni bir teori sunumuna çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

A person living in today's world is likely to have more than one traumatic event in their life. This work; based on the assumptions derived from the observed events, is a new theory experience that is the result of the trials that come at the end of different experiences. As a result of observations and theoretical readings; it was observed that there was a normal "I" and a traumatic "I" structure in every individual who had a traumatic experience and experienced a life that is more advanced than the symptom of acute stress. These two "I" have been observed to transmit discomfort to each other in daily life and create a variety of experiences by suppressing each other. The point reached in these events is; we can say that individuals who suffer from the trauma experience have a dual personality that looks the same (like a Double Wrapped Egg ...) but does not functionally function in the same way. For this reason, this pair has been tried to present a new theory in order to shed new light on the identification and trauma studies.

Keywords