STUDY INTO THE EFFECTS OF VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT ON PERSONALIZED LEARNING (INSTRUCTORS’ VIEWS),
STUDY INTO THE EFFECTS OF VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT ON PERSONALIZED LEARNING (INSTRUCTORS’ VIEWS)

Author:

Number of pages : 01-12

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Yükseköğretimin çeşitli bölümlerindeki öğretim elemanlarının sanal öğrenmenin sınıf ortamında Kişiselleştirilmiş Öğrenim üzerindeki etkileri konusundaki görüşlerini belirlemektir. Verileri elde etmek için katılımcı öğretim elemanlarına açık uçlu bir soru sorulmuştur: Sanal Öğrenme Ortamının Kişiselleştirilmiş Öğrenmeye en önemli etkileri nelerdir? ”. Eğitmenlerin Sanal Öğrenme Ortamının Kişiselleştirilmiş Öğrenim üzerindeki etkileri hakkındaki görüşlerini değerlendirmek ve karşılaştırmak için nitel bir araştırma yöntemi kullanıldı. Araştırma, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin çeşitli bölümlerinde görev yapan on öğretim elemanının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmamızdan farklılaştırılmış dersler oluşturma, temel beceri uygulamalarını sağlama, öğrencilerin anlamalarına dair geribildirimleri toplama ve Sanal Öğrenme Ortamında uygulanan çoklu medya araçları aracılığıyla eğitim verme çalışmalarını paylaşmanın Kişiselleştirilmiş Öğrenme için büyük önem taşıdığı sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine and evaluate the views of instructors in various departments of Tertiary Education on Virtual Learning and its impact on Personalized Learning in classroom environment. We asked an open ended question to the participant instructors to obtain the data: What are the most important effects of Virtual Learning Environment on Personalized Learning?” We used a qualitative research method to evaluate and compare the views of instructors on the effects of Virtual Learning Environment on Personalized Learning. The research was carried out with the participation of ten instructors working in various departments of the Faculty of Education in Erzincan University. We concluded from the study that sharing the work of creating differentiated lessons, providing basic-skills practices, gathering feedback on learners’ understanding, and delivering instruction by means of multiple forms of media applied in Virtual Learning Environment are of great importance to Personalized Learning.

Keywords