MONTESSORI EĞİTİM PROGRAMI VE EĞİTİM MEKÂNLARI

Author:

Number of pages: 102-127
Year-Number: 2019-18

Abstract

Okul öncesi dönem hayatın geri kalanını etkileyen ve insan yaşamı için bir temel oluşturan; çocuğun bedensel ve zihinsel gelişiminin en hızlı olduğu süreç olarak kabul edilmektedir. Beyin yapısı ele alındığında çevre ve eğitimin, çocuğun beyin gelişiminde büyük rol oynadığı bilinmektedir. Çocukların deneyim kazanacakları eğitim mekânları da aldıkları eğitimin kalitesini destekleyecek nitelikte olmalıdır. Yapılan birçok araştırma Montessori eğitiminin ve mekânlarının çocuğun gelişimine olumlu katkı sağladığını ortaya çıkarmıştır. Bu araştırmada okul öncesi dönem alternatif eğitim yaklaşımı olarak Montessori eğitim programı ve eğitim mekânları incelenmiştir. Montessori eğitimi ve bu eğitime göre kurgulanan mekânların genel tasarım prensipleri betimsel anlatım yolu ile aktarılmaktadır. Dünya genelinde başarısı kabul edilmiş olan Montessori sistemine uygun mekânların çalışma prensiplerini anlamak esas alınmıştır. Bu çalışmada alternatif bir eğitim yaklaşımı için tasarlanmış mekânlar irdelenerek okul öncesi eğitim dönemine ortam oluşturan eğitim mekânlarının kalitesini arttırmaya yönelik öneriler geliştirilmiştir. Bu alanda yeni öneri ve incelemelere yön verici bir ivme kazandırılması amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

Preschool period, which is accepted as the fastest physical and mental development period of children is the basis for the life of human beings that affects the rest of life. When the brain structure is considered, it is known that environment and education plays a major role in the development of a child's brain. Educational places where children can gain experience should also support the quality of the education they receive. Many studies have revealed that Montessori education and places contribute positively to the development of children. In this study, the Montessori educational program and educational places are studied as an alternative pre-school education approach. The general design principles of Montessori education and the places that are designed according to this education are presented through descriptive narrative. The main aim of this study is to develop proposals in order to increase the the physical and spatial quality of educational places that create an environment for preschool education. For this aim, first of all, the working principles of the places of Montessori system, which has been accepted as a success worldwide, are examined. It is thought that this study will give impetus for to new suggestions and reviews in this field.

Keywords