TERS YÜZ ÖĞRENME NEDİR?

Author:

Year-Number: 2019-19
Number of pages: 92-96
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sınıflarda kullanılan teknolojideki gelişmeler neticesinde, "Flipped Learning" adı verilen yeni bir yöntem olmuştur. Bu yöntemde, öğretmenler istedikleri zaman ve yerde dersi kaydederler. Öğrenciler sınıfa gelmeden önce izlemekte özgürdürler. Sınıfta öğrenme sorumluluğunu öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla paylaşmaya hazırlar. Öğretmen bu prosedürü kolaylaştırmak ve öğrenme sürecine yansıtmak için oradadır.

Keywords

Abstract

As a result of the improvements in the technology used in the classroooms, there has been a new method called "Flipped Learning". In this method, teachers record the lesson whenever and wherever they want. Students are free to watch it before they come to the classroom. In the classroom they are ready to share the learning responsibility with their teachers and friends. The teacher is there to facilitate this procedure and reflect on the learning process.

Keywords