KESİRLERİ ONDALIK SAYILARA DÖNÜŞTÜRMEDE ÖĞRENCİLERİN YAŞADIKLARI ZORLUKLAR

Author:

Year-Number: 2019-19
Number of pages: 01-15
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmadaki amaç, ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin kesir şeklinde verilen sayının ondalık gösterime ve ondalık gösterim şeklinde verilen sayının kesre dönüştürülmesinde yaptıkları hataları tespit etmek ve bu tespitlere bağlı bazı önerilerde bulunmaktır. Bu araştırmada nitel yaklaşımın desenlerinden olan durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Örneklem olarak, 2016-2017 öğretim yılının ikinci yarıyılında Türkiye'nin kuzeyindeki bir ilde, bir ortaokulda okuyan 55 beşinci sınıf öğrencisi seçilmiştir. Bu çalışmada, öğrencilerin kesirlerin ondalık gösterime dönüştürülmesi ve ondalık gösterimlerin kesirlere dönüştürülmesiyle ilgili öğrenmelerini incelemek amacıyla 12 adet açık uçlu soru kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda, özellikle kesirleri ondalık notasyonlara dönüştürürken öğrencilerin daha fazla hata yaptıkları söylenebilir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to identify the mistakes made by Grade 5 students while converting a fraction to a decimal representation and a decimal representation to a fraction and to make some suggestions depending on these determinations. In this study, case study method which is one of the patterns of qualitative approach was used. 55 fifth grade students were selected as samples, who were studying in a secondary school in the second semester of the 2016-2017 academic year, in a province in the north of Turkey. In this study, 12 open-ended questions about the conversion of fractions into decimal representations and the conversion of decimal representations into fractions were used. In the analysis of the data, content analysis method was used. As a result of this study, it can be said that students made more mistakes especially when converting fractions to decimal notations.

Keywords