KESİRLERİ ONDALIK SAYILARA DÖNÜŞTÜRMEDE ÖĞRENCİLERİN YAŞADIKLARI ZORLUKLAR
STUDENTS’ DIFFICULTIES IN CONVERTING FRACTIONS TO DECIMAL NUMBERS

Author : Abdullah Çağrı BİBER -Abdulkadir TUNA İrfan DAĞDELEN
Number of pages : 01-15

Abstract

Bu çalışmadaki amaç, ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin kesir şeklinde verilen sayının ondalık gösterime ve ondalık gösterim şeklinde verilen sayının kesre dönüştürülmesinde yaptıkları hataları tespit etmek ve bu tespitlere bağlı bazı önerilerde bulunmaktır. Bu araştırmada nitel yaklaşımın desenlerinden olan durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Örneklem olarak, 2016-2017 öğretim yılının ikinci yarıyılında Türkiye'nin kuzeyindeki bir ilde, bir ortaokulda okuyan 55 beşinci sınıf öğrencisi seçilmiştir. Bu çalışmada, öğrencilerin kesirlerin ondalık gösterime dönüştürülmesi ve ondalık gösterimlerin kesirlere dönüştürülmesiyle ilgili öğrenmelerini incelemek amacıyla 12 adet açık uçlu soru kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda, özellikle kesirleri ondalık notasyonlara dönüştürürken öğrencilerin daha fazla hata yaptıkları söylenebilir.

Keywords

Matematik eğitimi, ortaokul öğrencileri, ondalık sayılar, kesirler

Read: 1,913

Download: 933