ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİYOÇEŞİTLİLİĞİN AZALMASINA YÖNELİK TUTUMLARI

Author:

Year-Number: 2019-19
Number of pages: 16-28
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin, biyoçeşitliliğin azalmasına yönelik görüş ve tutumlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Biyoçeşitliliğin azalmasına yönelik öğrenci tutumlarının okullara, cinsiyete, yaşa, evcil hayvana sahip olmaya, çevrelerinde bildikleri yabani hayvanları tanıma düzeylerine göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Nicel betimsel nitelikte bir çalışmadır. Çalışmanın evrenini, örneklemin seçilmiş olduğu Antalya ilinin Muratpaşa, Kepez ve Manavgat ilçesinde bulunan bütün ortaokul 8.sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Okulların seçiminde öğrencilere sunulan eğitim olanak farkları göz önüne alınmıştır. Çalışmada kullanılan ölçme aracı 3 farklı ortaokulda toplamda 288 öğrenciye (144 kız %50, 140 erkek %48,6, %1,4’lük kısım cinsiyetini belirtmemiştir.) uygulanmıştır. Daha detaylı hazırlanan müfredat programı ve öğrencilerin doğa ile iç içe etkileşim halinde bulunabileceği doğa eğitimiyle öğrencilerin eksikliklerinin giderilebilmesi sağlanabilir. Bu sayede öğrencilere öğretmenleri eşliğinde, doğayı, çevrelerindeki canlıları, canlıların çeşitliliğini, canlılar arasındaki etkileşimleri gözlemleme ve onları tanıma fırsatı verilebilir. Bu çalışmalar sonucunda çevrelerine karşı duyarlı ve bilinçli bireylerin yetişmesine olanak sağlanabilir.

Keywords

Abstract

This study was conducted to investigate the attitudes of secondary school, 8th grade students towards the loss of biodiversity. It has been examined whether student attitudes towards biodiversity loss differ according to school types, the level of identification of wild animals, sex, age, ownership of domestic animals. This study is quantitative descriptive research. The range of the study is constituted by- 8th grade students of Antalya, Muratpaşa, Kepez and Manavgat regions. Evaluation scale of the study has been applied to three different middle-school with a total of 288 students (144 girls 50%, 140 boys 48.6%, and undefined gender ratio 1.4%). With the curriculum prepared in detail, it is possible to eliminate the deficiencies of the students by interacting with nature and training them. In this way, to students can be given opportunities, to observe and recognize nature, diversity of the organisms, interactions between the organisms with the presence of their teachers. After that, it is possible to raise sensitive and conscious individuals towards their environment.

Keywords