MESLEKİ GELİŞİME REHBERLİK ETMEDE OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖNEMİ

Author:

Year-Number: 2019-19
Number of pages: 56-74
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okullarda öğrenmenin etkili bir şekilde gerçekleşmesinde en önemli görev öğretmenlere düşmektedir. Etkili öğretmenler; öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği profesyonelliğinin gereği, zaman içinde değişen, gelişen şartlara uygun olarak kendi mesleki gelişimlerine önem verirler. Ayrıca öğretmenlerin mesleki gelişimleri, öğrencinin akademik başarısının geliştirilmesi ve etkili okul için de önemlidir. Öğretmenlerin öğretme işini daha etkili bir şekilde gerçekleştirmek için sahip oldukları mesleki bilgi, beceri, yeterlilikleri geliştirmeleri, yeni bir anlayış edinmeleri için gerçekleştirilen bütün faaliyetler mesleki gelişim kapsamında değerlendirilmektedir. Öğretmenlere daha nitelikli mesleki gelişim imkânlarının sunulmasında ve mesleki gelişim ihtiyaçlarının karşılanması konusunda okul yöneticilerine önemli sorumluluklar düşmektedir. Okul yöneticileri öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarını belirlemede, ihtiyaçlara uygun mesleki gelişim faaliyetleri düzenlemede, düzenlenen faaliyetlere katılımı teşvik etmede ve katılımı sağlamada, edinilen bilgilerin uygulamaya dökülmesinde kilit noktadaki bireylerdir. Ayrıca, bir mesleki gelişim eğitiminin niteliğini ve etkililiğini değerlendirmede, okul ortamını bütün paydaşlar için bir öğrenme ortamı olarak şekillendirmede ve öğrenmenin sonsuz bir bir süreç olduğu bilincini kazandırmada ve öğrenmeyi ihtiyaç haline getirmede önemli roller oynamaktadırlar. Bu çalışmanın mesleki gelişim faaliyetlerinin etkililiği için dikkat edilmesi gereken unsurlar ile mesleki gelişime rehberlik etmede okul yöneticilerine düşen görevler hakkında kaynak bilgi sağlama konusunda yararlı olacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Teachers have the most important role to ensure the educational effectiveness of a school. Teachers as effective educators are aware of the importance of their professional development in accordance with the changing conditions over time. In addition, the professional development of teachers is important for both the student's academic achievement and effective schools. All activities carried out in order for teachers to develop their professional knowledge, skills, and competencies and to gain a new understanding in order to teach more effectively are evaluated within the scope of professional development. As for the professional development of teachers, school administrators have important responsibilities. School administrators need to provide teachers with more qualified professional development opportunities that meet their professional development needs, determine their professional development needs, organize professional development activities appropriate to their needs, encourage and ensure their participation in the organized activities, and encourage the implementation of the theoretical knowledge into practice. They also play an important role in assessing the quality and effectiveness of a professional development education, transforming the school environment into a learning environment for all faculty members, and raising awareness that learning is an endless process and making professional development a necessity. This study is thought to be useful in providing information about the factors to be considered for the effectiveness of professional development activities and the duties of school administrators in guiding professional development.

Keywords