TÜRK DİLİ DERSİNİN UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA VERİLMESİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
EXAMINATION OF TURKISH LANGUAGE COURSE THROUGH DISTANCE EDUCATION IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES

Author : Fatma SİNECEN -Mehtap GÜNEŞ ÖZDEN
Number of pages : 88-100

Abstract

Bu çalışmada, Adnan Menderes Üniversitesi’nin 5(I) dersleri kapsamındaki Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin uzaktan eğitim ile verilmesinin öğrencilerin başarıları üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya dahil olan öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik algılarının cinsiyet, öğrenim türü, uyruk, ders içeriklerine ulaşma yolları, kişisel bilgisayara sahip olma durumları ve internete bağlanma durumlarına göre farklılık oluşturma durumlarına bakılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin cinsiyetlerine ve öğrenim türlerine göre “İçerik” ve “Genel Değerlendirme” algı düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık oluşmadığı, “Sunum Kalitesi” algı düzeylerinde ise anlamlı farklılık oluştuğu sonucuna ulaşılmıştır. Kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranla 5(I) derslerinin sunum kalitesini daha nitelikli buldukları görülmüştür. “Normal Öğretim” öğrencilerin, “İkinci Öğretim” öğrencilerine göre 5(I) ile ilgili sunumları daha nitelikli buldukları belirlenmiştir. Öğrencilerin uyruklarına göre “Sunum Kalitesi” ile ilgili değerlendirmeleri arasında istatistiksel anlamlı bir farklılık bulunmamışken, “İçerik” ve “Genel Değerlendirme” düzeyleri arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Buna göre “Yabancı” uyruklu öğrencilerin, “Yerli” öğrencilere göre 5(I) ile ilgili sunumları daha kaliteli ve doyurucu nitelikte buldukları söylenebilir. Elde edilen analiz sonuçlarına göre, öğrencilerin kişisel bilgisayara ve internet erişimine sahip olma durumlarının 5(I) derslerinin “İçerik”, “Sunum Kalitesi” ve “Genel Değerlendirme” düzeylerini anlamlı bir şekilde yordamaktadır.

Keywords

Uzaktan Eğitim, Türk Dili ve Edebiyatı, 5(I) Dersleri, Bilgi, Ölçek

Read: 1,480

Download: 515