POLİTİKA OLARAK ÖRGÜTLER

Author:

Number of pages: 01-15
Year-Number: 2020-25

Abstract

Geçmişten günümüze dünyada her alanda sürekli bir değişim ve gelişim yaşanmakta ve bunun yansımalarından biri olarak olaylara, durumlara tek bir yönden ziyade, farklı bakış açılarıyla bakılmakta, bu durum örgütler için de geçerli olup metafor kavramını ortaya çıkarmaktadır. Zira örgütlere metaforlar vasıtasıyla bakmak, örgütleri ve örgütlerde yaşananları anlamayı kolaylaştırmaktadır. Örgütlerde kullanılan metaforlar farklı bakış açıları sunmakta ve örgütlerin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada bu metaforlardan biri olan politika metaforunun anlatılması amaçlanmıştır. Bu amaçla öncelikle politika metaforu tanımlanmış, politika metaforuyla ilişkili olan çıkar, çatışma ve iktidar kavramları incelenmiş, politika metaforunun güçlü ve zayıf yönleri ile politika metaforunun eğitim sistemine yansıması incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Keywords