SİNGAPUR EĞİTİM SİSTEMİNDEN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ÖRNEK UYGULAMALAR

Author:

Year-Number: 2020-22
Number of pages: 41-54
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son yıllar içerisinde yapılan uluslararası öğrenci değerlendirme sınavlarında(PISA, TIMMS ve PIRLS) Singapur kazandığı başarılar ile üzerine dikkatleri çekmiştir. Ülkelerin uluslararası sınavlarda elde ettiği başarılar bu ülkelerin sahip olduğu eğitim politika ve uygulamaları hakkında bizlere bilgi vermektedir. Singapur’un bu sınavlardaki başarısı diğer ülkeleri, bu ülkenin eğitim politikası, sistemi, uyguladıkları örnek uygulamalar üzerine araştırma yapmalarına yönlendirmiştir. Eğitim sistemini iyileştirmek için reform çalışmalarında bulunan ülkelerden Türkiye ve diğer ülkelerin, uluslararası sınavlardaki istenen başarıyı sergileyememeleri bu sınavlarda üstün başarı sergileyen Singapur ülkesinin eğitim sisteminin araştırılmasına yönlendirmiş, başarıda etkisi olduğunu düşündükleri özelliklerin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalara hız kazanmıştır. Bu çalışma ile amacımız Singapur’u eğitimde zirveye çıkaran durumları ve örnek uygulamaları araştırıp incelemektir. Bu bağlamda kaynak taraması sonucu elde edilen veriler yorumlanmış ve Singapur’u zirveye taşıyan örnek uygulamalar başlığı altında açıklaması yapılmıştır. Ayrıca Singapur’u zirveye taşıyan bu özelliklerin bu başlıklar altında gösterilmesi, ülkemizin ve diğer ülkelerin doğru eğitim politikaları ve sistemleri geliştirmelerine katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

Keywords

Abstract

Singapore has attracted attention with its success in international student assessment exams (PISA, TIMSS and PIRLS) held in recent years. The success of the countries in international examinations gives us information about the educational policies and practices of these countries. Singapore's success in these examinations has led other countries to conduct research on this country's educational policy, system, and exemplary practices. To improve the educational system of the countries in the reform process in Turkey and other countries, unable to demonstrate success prompted the international exam that exhibits outstanding achievement in these exams have led to the investigation of the education system of Singapore countries, it has accelerated efforts to uncover the features they thought it was the effect of success. With this study, our aim is to investigate and examine the situations that have brought Singapore to the top in education. In this context, the data obtained as a result of the source scanning were interpreted and the example practices that bring Singapore to the top. In addition, the features that bring Singapore to the top are shown under these headings, It is foreseen that our country and other countries will contribute to the development of correct education policies and systems.

Keywords