İNGİLTERE EĞİTİM SİSTEMİ: TÜRKİYE İÇİN BAZI ÖRNEK UYGULAMALAR

Author:

Year-Number: 2020-22
Number of pages: 22-40
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye eğitim sistemi ile uluslararası karşılaştırmalarda oldukça arka sıralarda kalmaktadır. Türkiye eğitim sisteminde var olan bu sorunu çözmek ve eğitime yenilikçi bir bakış getirmek adına uluslararası karşılaştırmalarda daha üst sıralarda yer alan, eğitim sistemi ile iyi ve örnek olabilecek İngiltere’nin eğitim sisteminin araştırılmasının Türkiye için faydalı olabileceği düşünülmektedir. Bu amaçla bu çalışmada İngiltere Eğitim sistemi incelenerek İngiltere eğitim sisteminden Türkiye Eğitim sistemine katkı sağlayabileceği düşünülen örnek uygulama ve yaklaşımlar araştırılmıştır. Bu doğrultuda öncelikle İngiltere’nin genel coğrafi özelliklerinden bahsedilmiş, sonrasında İngiltere Eğitim Sisteminin geçmişten günümüze gerçekleştirdiği eğitim reformları ele alınmış, bütün eğitim kademeleri ayrıntılı olarak incelenmiş ve en son aşamada Türkiye için örnek uygulama ve yaklaşımlar sunulmuştur.

Keywords

Abstract

The education system in Turkey remains quite behind in international comparisons. Turkey has in the education system is to solve this problem and involved in education on behalf of an innovative overview of international comparisons in the upper ranks, the education system will be better and the sample is thought to be beneficial for Turkey to investigate the UK's education system. For this purpose, by examining the UK’s education system in this study, England best practices and approaches that may contribute to the education system, the education system of Turkey were investigated. In this direction, firstly, general geographical features of England are mentioned.Then, The educational reforms of the UK Education System from the past to the present have been discussed and all levels of education have been examined in detail. And finally, best practices and approaches for Turkey were presented.

Keywords