7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KESİR ŞEMALARININ BELİRLENMESİ

Author:

Year-Number: 2020-22
Number of pages: 97-118
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada öğrencilerin kesirlerdeki şemalarının nasıl olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, Türkiye’nin batısındaki devlet ortaokullarından birisinde öğrenim gören 12 tane 7. sınıf öğrencisi üzerinde uygulanmıştır. Çalışma durum çalışması niteliğinde olup, çalışma verileri birebir görüşmeler yoluyla toplanmış ve toplanan veriler betimsel analiz kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada öğrencilere uzunluk, alan ve küme modelleri ile çeşitli kesirler verilmiş ve öğrencilerin bu kesirleri ifade ederken aynı anda parçalama, eş parçalama, basit parçalı birim kesir, çarpımsal bileşim zihinsel düzeneklerini nasıl kullandıkları ortaya çıkarılmıştır. Veriler analiz edildiğinde öğrencilerin en fazla küme modeline ilişkin sorularda zorlandıkları ve özellikle de çarpımsal bileşim zihinsel düzeneğine ilişkin zihinsel şemalarının problemli olduğu belirlenmiştir. Bulgular ışığında; yapılan öğretim uygulamalarında kesrin özellikle küme modeli gibi farklı modellerinden de yararlanılması, kural ezberletmek yerine kavramların anlamına ağırlık verilmesi tavsiye edilebilir.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to determine how students' schemes were in fractions. The research was performed on 12 students studying in one of Turkey's western state secondary school 7th grade students. The study is a case study. The data were collected through one-on-one interviews and the collected data were analyzed using descriptive analysis. In the study, students were given various fractions with length, area, and cluster models, and it was revealed how students used mental mechanisms of shredding, peer breaking, simple fractional unit fractions, multiplicative composition at the same time. When the data were analyzed, it was determined that the students had difficulties in the questions related to the cluster model and especially the mental schemes related to the mental composition of the multiplicative composition were problematic. In the light of the findings;, it may be recommended to use different models of the fraction, especially the cluster model, and to focus on the meaning of concepts instead of memorizing rules in teaching practices.

Keywords