ÖĞRENME STİLLERİNİN ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF LEARNING STYLES

Author : Fahritdin ŞANAL - İrfan TOSUNCUOĞLU
Number of pages : 41-49

Abstract

Geçtiğimiz 60 yıldan fazla bir zaman süreci içerisinde yabancı ve ikinci dil öğrenim stilleri üzerine yeni metotlar ve algılar gittikçe artış göstermektedir. Öğrenme stili genel anlamda öğrencilerin öğrenilecek olan bir olguyu kavramak için yararlandığı fikir ve aktiviteler dizisi olarak tanımlanabilir. Dünyadaki ileri iletişim faaliyetlerinin hızla gelişmesi dolayısıyla, öğrenme stili son derece güncel bir konudur. Her öğrencinin öğrenme stilinin kaynağı onun biyolojik ve gelişimsel karakteri olarak tanımlanır. Diğer taraftan öğrencilerin öğrenme stillerine dayalı olarak yapılabilen esneklik onların öğrenim aktivitelerinde daha başarılı olmalarına yardım eder. Bu sebepten dolayı etkin bir eğitim için iki fikir göz önünde bulundurulmalıdır. Birinci olarak, öğrencilerin öğrenme sırasında eksikliklerinin tanınması ve buna göre hareket edilmesi. İkinci olarak, eğitimcilerin öğrencilerinin gereksinimlerini akıllarında tutarak öğretim planları düzenlemeleri. Çalışmada her iki görüş üzerinde durulmakta ve birtakım çıkarımlarda bulunulmaktadır.

Keywords

İngilizce, öğrenme stilleri, öğretim, egitim elemanları, metot

Read:616

Download: 200

Atıf Bulunamadı