ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ İLETİŞİMİNDE DOKUNMA İKİLEMİ

Author:

Year-Number: 2020-24
Yayımlanma Tarihi: 2020-09-30 12:21:33.0
Language :
Konu : PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
Number of pages: 20-35
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Önemli bir iletişim şekli olan dokunma, diğer iletişim biçimleriyle karşılaştırılamayacak kadar farklı bir gereksinimdir ve bireylerin sağlıklı gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Çalışmalar; dokunmanın özellikle eğitim ortamında öğrencilerin sınıf performansını artırdığını ve olumlu davranış göstermelerine yardımcı olduğunu göstermiştir. Ancak dokunmaya yüklenen anlamlar, yorumlar, tepkiler ve dokunmayı çevreleyen tabu, okul ortamında sınırlı araştırmalar yapılmasına neden olmuştur. Mevcut çalışmalar, fiziksel temasın; şekli, süresi, gerekçesi gibi belirli yönlerinin ve gerçekleştiği bağlamın da yorumlanma biçimini etkileyebileceğini göstermiştir. Günümüzde öğretmen öğrenci ilişkisinde yaşanan sorunların fiziksel temas bağlamında dile getirilmesi ve adli soruşturmaya yol açacak düzeyde yaşanması, konuya hassasiyet gösterilmesini gerektirmektedir. Bu hassasiyet, belirli durumlarda öğrenci ihtiyaçlarını, isteklerini, ilgi alanlarını ve amaçlarını ayırt etmeyi ve uygun şekilde karşılık verme yeteneğini içermektedir. Bu çalışmanın amacı, öğretmen- öğrenci ilişkisinde dokunma konusuna ilişkin görüşleri ve ikilemleri ortaya koyarak tartışılmasını sağlamaktır. Bu amaçla ilgili literatür anahtar kelimeler kullanılarak taranmıştır. Konuya ilişkin araştırmaların sınırlı olması nedeniyle çalışmanın alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Touch, which is an important form of communication, is a very different requirement that cannot be compared with other forms of communication and plays an important role in the healthy development of individuals. Studies; has shown that touching helps students improve classroom performance and behave positively, especially in the context of education. However, the meanings, interpretations, reactions and taboo surrounding the touch has been caused limited research in the school environment. Current studies of physical contact or touch; It has shown that its form, duration, rationale, and context in which it takes place can affect the way it is interpreted. Today, it is necessary to show sensitivity to the subject since the problems experienced in the teacher-student relationship are expressed in the context of physical contact and are experienced in a way that will lead to a judicial investigation. This sensitivity also includes the ability to distinguish and respond to student needs, wishes, interests and goals in certain situations. The aim of this study is to reveal the opinions and dilemmas about touch in teacher-student relationship and to eliminate them. For this purpose, the relevant literature has been scanned. It is thought that this study will contribute to the field since the researches on the subject are limited.

Keywords