OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE MATEMATİK

Author:

Year-Number: 2020-25
Number of pages: 16-28
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Erken çocukluk dönemi olarak adlandırılan 0 – 8 yaş dönemi gelişimin en hızlı olduğu ve çevrenin etkisine en açık olunan dönemdir. Bu dönemde, çocukların beyinlerinin gelişiminin hızlı olduğu ve erken dönemdeki deneyimlerin onların beynin yapısını ve bilgi düzenleme yeteneğini etkilediği belirtilmektedir. Bu dönemde çocukların birçok kavram ve becerili ile birlikte matematikle ilgili sayısız kavramı öğrenerek kullanmaya başladıklarında görülür. Erken dönemde kazanılan matematik becerisi, çocukların bilimsel düşünme becerisinin temelini oluşturan problem çözme, analiz etme, hipotez oluşturma gibi becerilerini destekleyerek okul yıllarında kazanılacak daha karmaşık matematiksel bilgilerin temelini oluşturmaktadır. Ayrıca, çocukların erken dönemdeki matematik becerileri ilerideki akademik başarı, daha yüksek notlarla liseyi bitirme, daha yüksek iş bulma oranı ve mesleki başarı ile doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla, erken matematik becerilerin desteklenmesinde anne babalara ve eğitimcilere büyük görevler düşmektedir. Bu noktadan hareketle çalışmada, okul öncesi dönemde erken matematik becerilerinin özellikleri ve bu becerileri etkileyen temel beceriler tartışılarak anne babalara ve alanda çalışan eğitimcilere öneriler sunulmuştur

Keywords

Abstract

0 - 8 age period, which is called as early childhood period, is the fastest and most open to the effect of the environment. In this period, the development of children's brains is reported to be rapid and early experiences affect their brain structure and ability to regulate information. During this period, it is seen that children started to learn and use many concepts related to mathematics together with many concepts and skills. The mathematical skills gained in the early period form the basis of the more complex mathematical knowledge to be gained during the school years by supporting the skills such as problem solving, analysis and hypothesis which form the basis of the scientific thinking skills of the children. In addition, children's early mathematics skills are directly related to future academic success, higher grade completion, higher employment rates, and professional achievement. Consequently, parents and educators have a major role to play in supporting early mathematical skills. From this point of view, the characteristics of early mathematics skills in preschool period and the basic skills affecting these skills were discussed and suggestions were given to parents and educators working in the field.

Keywords