TÜRK VE YABANCI EĞİTİM SENDİKALARININ EĞİTİM POLİTİKALARI VE İNSAN YETİŞTİRME ANLAYIŞINA ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2021-26
Yayımlanma Tarihi: 2020-12-25 10:06:13.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 120-131
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, tüm sosyal kurumların temel yapı taşı olan eğitim alanında, sendikalaşma çabaları Türkiye ile Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri bazında karşılaştırmalı olarak alınmıştır. Eğitim çalışanlarının, ülkelerindeki eğitim politikalarına, kendi özlük haklarına ve uygulamalara, iş şartlarına ve eğitimle ilgili her konuya müdahalede ve etkide bulunabildikleri “eğitim sendikaları”nın Türkiye merkez alınarak yabancı sendikalarla karşılaştırmalı olarak analizi, eğitim alanında yapılan çalışmalara, sivil insiyatiflerin eğitim politikalarına etki/katkılarına ışık tutabilecektir. Yapılan inceleme ve analizlerde Türk eğitim sendikalarının öğretmenlerin özlük haklarının (izin, yer değiştirme, görevde yükselme vb.), ücretlendirmelerin iyileştirilmesi konularına yoğunlaştıkları, Türk eğitim sendikal yapılanmasında siyasi dünya görüşünün halâ belirleyici bir gücü olmasından dolayı sendikalar arasında işbirliği ve ortak çalışmanın yok denecek kadar az olduğu; bu nedenlerin de beslemesiyle ülkenin eğitim politikalarının oluşturulması ve geliştirilmesinde Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri eğitim sendikaları kadar etkin olmadıkları görülmüştür. Sonuç olarak; çalışmada sendikal yapılanmaların eğitim politikaları ve pratikleri üzerindeki işlevsel etkilerinin izleri sürülerek Türkiye ile diğer ülke sendikal yapılanmalarının çalışmalarının karşılaştırmalı analizleri ile toplumun kilit kurumu olan eğitim üzerindeki belirleyiciliğine sorgulama kapısı aralanmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, all social institutions is the basic building block of the field of education, unionization efforts in Europe and the United States and Turkey has been a comparative basis. Education employees, their education policies in the country, their own personal rights and practices, work conditions and able to intervene in all matters related to education and the effects of "education unions" comparative analysis of the foreign trade unions on Turkey centers on studies in the field of education, the impact / contribution to the civil initiative training policy will be able to shed light. In the analysis and analysis, Turkish education unions focus on improving teachers' personal rights (leave, relocation, promotion, etc.), wages, and because the political worldview is still a determining force in Turkish education union structure, cooperation and joint work between unions are almost nonexistent. is; With the support of these reasons, it has been observed that the country is not as effective as the education unions of Europe and the United States in the formulation and development of the country's education policies. As a result; working embodiments are spaced union training policies and decisiveness door to questioning on education, which is key institutions of society with a comparative analysis of the functional effect of rubbing traces on the practical embodiments of Turkey and other countries trade union work.

Keywords