GENÇLERİN UYUM PROBLEMLERİNI ÖNLEMEDE YENİDEN ÇERÇEVELEMENİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 56-70
Year-Number: 2020-25

Abstract

Bu araştırmanın amacı üniversitede öğrenim gören gençlerin yaşadıkları uyum sorunlarındaki olumsuz iç konuşmalarının ve uyum sorunlarıyla baş etmede yeniden çerçevelemelerin incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma modellerinden içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 47’si kadın 20’si erkek ön lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma senaryolar aracılığıyla uyumsal problemlere gençlerin verdiği duygusal, düşünsel tepkileri ve bu uyumsal sorunları yeniden değerlendirme ve çerçeveleme şekillerini belirlemeyi hedeflemektedir. Senaryolara verilen yanıtlar önceden oluşturan kod tablosuna aktarılmıştır. Araştırmanın analiz aşamasında ise NVivo 12 içerik analizi programı kullanılmıştır. Araştırma bulguları, uyum sorunlarına yönelik sunulan senaryolarda “üzgün olma, çaresizlik, pişmanlık, kızgınlık, kararsızlık” kelimelerinin sık ifade edilen duygu tepkileri olduğunu göstermiştir. Uyum sorunlarına verilen düşünsel tepkilerin en sık olumlu düşünme, meli/malı düşünce, kişiselleştirme ve duygusal kararlar olduğu görülmüştür. Son olarak gençlerin çoğunun uyum sorunları karşısında yeniden çerçeveleme stratejisini tanımlayabildikleri saptanmıştır.

Keywords

Abstract

This research aimed to investigate the negative thoughts about adaptation problems experienced by university students, and their coping strategies based on reframing. The content analysis of the qualitative research model was used in the study. The research sample consisted of 44 female and 20 male students in the associate degree program. Through presenting different scenarios, it was also aimed to determine these young people’s emotional and cognitional responses to adaptation problems, and their approaches to re-evaluating these problems. The responses given to the scenarios were transferred to a previously created code table. NVivo 12 content analysis program was used to analyze the data. Research findings showed that the words "sadness, helplessness, regret, anger and indecision" were the most frequently expressed emotional reactions in the adaptation problem scenarios presented. It was observed that the four most common intellectual responses to adjustment and adaptation problems were positive thinking, dichotomous thinking, personalization and emotional decisions. It was observed that most of the young people were able to adopt a reframing strategy in the face of adaptation problems.

Keywords