SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KESİRLERDE PROBLEM KURMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 108-119
Year-Number: 2020-25

Abstract

Matematikte problem çözebilme kadar problem üretebilme de aynı derecede önemli bir yetkinlik olup problem çözmeden daha ileri bir zihinsel süreci gerektirmektedir. Bu çalışmada sınıf öğretmeni adaylarının verilen durum üzerinde problem kurma becerilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda öğretmen adaylarına “ 5/6 - 3/6 =?” matematik işlemi verilmiştir. Öğretmen adaylarından bu işlemi yapmayı gerektiren bir problem kurmaları istenmiştir. Araştırmanın örneklemini  2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar döneminde bir üniversitenin sınıf öğretmenliği programına kayıtlı matematik öğretimi II dersini alan 77 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Kar ve Işık (2014) belirledikleri hata türleri dikkate alınarak veriler betimsel analiz ile 10 kategoride analiz edilmiştir. Sınıf öğretmen adaylarının kurdukları problemlerde en fazla görülen hata türü işlem sonucuna doğal sayı anlamı yükleme, en az görülen hata türü ise çıkarma işleminde kesir sayılarına doğal sayı anlamı yükleme olarak belirlenmiştir.  Kesirlerle çıkarma işlemi konusunda verilen matematiksel işleme uygun problem yazılamaması sınıf öğretmeni adaylarının bu konuda kavramsal anlamda sıkıntılar yaşadıklarının göstermektedir.

Keywords

Abstract

Being able to produce problems as well as solving problems in mathematics is an equally important competence, and even it is an advanced mental process. Problem posing is an important part of mathematical development and is an activity for the essence of learning. The aim of this study was to determine the pre-service primary school teachers’ problem posing skills on the given situation. Pre-service primary school teachers were asked to pose a problem that could only be solved by the  -  =? process. Seventy-seven pre-service primary school teachers participated in this study. Data were analyzed in 10 categories with descriptive analysis, taking into account the types of errors determined by Kar and Işık (2014). The most common type of error in the problems posed by pre-service teachers is the loading of natural numbers in the result of the operation, and the least common type of error is the loading of natural numbers in the fraction numbers in the subtraction. Failure to problem posed by pre-service teachers about the fraction subtraction process indicates that the primary pre-service teachers have conceptual problems in this regard.

Keywords