THUS SPOKE THE TENGRI ‘DO NOT EVEN SAY HUMPH’ CHILD RESPONSIBILITY IN THE CONTEXT OF PHILOSOPHY, CULTURE AND RELIGIOUS BELIEF

Author:

Number of pages: 19-32
Year-Number: 2021-26

Abstract

Çocuğun kişilik yapısının temellerinin ailede oluştuğu ve ailenin çocuğun eğitim yaşantısı, meslek seçimi gibi birtakım alanlarda etkili olduğu düşünülürse anne ve babanın çocuk üzerindeki etkisi belirgin bir şekilde ortaya konulmaktadır. Bununla birlikte çocuğun toplumsal değerleri ve alışkanlıkları aile ortamında edindiği dikkate alınırsa ebeveyn çocuk arasındaki olumlu etkileşim çok değerli olmaktadır. İşlevsel bir ortamda büyüyen çocuk, bağımsız bir yetişkin olarak karşımıza çıkmaktadır. İslam geleneğinde çocuğun ebeveynine nazik olması ve birtakım hizmetler sağlaması gerekmektedir. Çocuğun ebeveynine olan sorumluluğu Allah’a olan birtakım görevlerinden hemen sonra gelmektedir. Bu gelenekte Allah’ın buyurduklarına ters olmamak koşuluyla evladın ebeveynine itaat etmesi gerekmektedir. Bununla birlikte aynı koşul geçerli olmak üzere evladın Müslüman olmayan ebeveynine de nezaket çerçevesinde itaat etmesi gerekmektedir. Çocukların gelişim gereksinimlerini karşılayacak olan kişiler öncelikle anne-babalar ve öğretmenlerdir. Bu kişiler, çocukların biyolojik, psikolojik, sosyal ve ahlaki gelişim özelliklerini iyi bilmeli ve bu bilgiler ışığı altında hareket etmelidirler. Anne-babalar ve öğretmenler, çocukların sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmelerine özen göstermeli ve zihinsel gelişimlerine paralel olarak çocukların davranışlarında dışa bağımlılıktan kurtulup özerk bir kişiliğe kavuşmalarına yardımcı olmalıdırlar.

Keywords

Abstract

Considering that the foundations of the child's personality structure are formed in the family and that the family is effective several areas such as the child's educational life and choice of profession, the effect of the parents on the child is prominent. However, the positive interaction between the parent and the child is very valuable considering the social values ​​and habits of the child in the family environment. The child who grows in a functional environment is seen as an independent adult. In the Islamic tradition, the child must be polite and provide a number of services. The child's responsibility to his or her parents comes immediately after a number of duties to God. In this tradition, the child must obey his parents, provided that they do not contradict God's command. However, the same condition applies to the son's non-Muslim parent should also obey in the framework of courtesy. Mother-fathers and teachers are the individuals who conduct the children’s developmental requirements. These individuals should know well children’s biological, psychological, social and moral developmental features and they should behave in the light of these information. Mother-fathers and teachers should take care of children’s healthy, efficient and balanced diet, and they should help children’s behavior to become free from the external dependence in parallel to their cognitive development and become an independent individual.

Keywords