GENERAL PROCRASTINATION AND ACADEMIC PROCRASTINATION IN PRE-SERVICE TEACHERS IN THE SLOVAK REPUBLIC

Author:

Year-Number: 2021-27
Number of pages: 1-11
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

In the proposed research study, the authors reflect on the current knowledge in the fields of general procrastination and academic procrastination in pre-service teachers and presents the partial results of a research carried out in the Slovak Republic. The research findings make a contribution to the current knowledge in the discussed field and provide a broad framework for new opportunities for research on general and academic procrastination in relation to a range of variables.

Keywords

Abstract

Önerilen araştırma çalışmasında yazarlar, öğretmen adaylarında, genel erteleme ve akademik erteleme konusundaki mevcut bilgileri yansıtmakta ve Slovak Cumhuriyeti'nde yürütülen bir araştırmanın kısmi sonuçlarını sunmaktadır. Araştırma bulguları, tartışılan alandaki mevcut bilgilere katkıda bulunmakta ve bir dizi değişkenle ilgili olarak genel ve akademik erteleme üzerine araştırmalar için yeni fırsatlar için geniş bir çerçeve sağlamaktadır.

Keywords