Sınıf İçi Matematiksel Modelleme Etkinliklerinden Yansımalar

Author:

Year-Number: 2021-29
Number of pages: 274-296
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son yıllarda matematiksel modelleme ile ilgili çalışmaların matematik eğitiminde arttığı görülmektedir. Literatürde matematiksel modelleme ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde modellemenin ülkemizde öğrenim gören öğrenciler tarafından çok bilinmediği ve bu konuda çalışma yapılması gerektiği ve öğrencilerin eğitiminde ilköğretimden itibaren matematiksel modelleme etkinlikleriyle tanıştırılması gerektiğine dair çalışmalar bulunmaktadır. Bu açıdan, modellemenin taşıdığı önem, öğrencilerin modellemeyi çok bilmediğinin vurgulanması ve bu konuda çalışma yapılarak modellemenin yaygınlaştırılmasının gerekliliği düşünülerek bu çalışmada öğrencilerin matematiksel modelleme etkinlikleriyle tanıştırılarak modelleme sürecinde gerçekleştirdikleri eylemler ve ortaya koydukları matematiksel düşünceleri sunmak amaçlanmıştır. Çalışmanın uygulama aşamasında bir devlet fen lisesinde öğrenim gören beş öğrenciye öncelikle modelleme etkinlikleri tanıtılarak modelleme süreci hakkında bilgi verilmiş, daha sonrasında bir modelleme etkinliği uygulanarak modelleme süreci Borromeo Ferri (2006)’nin bilişsel matematiksel modelleme aşamalarına (yeterliliklerine) göre incelenmiştir. Çalışma bulguları ile çalışmamızda yer alan öğrencilerin matematiksel modelleme sürecindeki davranışları bilişsel matematiksel modelleme aşamalarına göre değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışma ile öğrencilerin etkinliğin çözüm sürecinde matematiksel modellemenin aşamalarının özelliklerini ortaya koydukları görülmüştür.

Keywords

Abstract

In recent years, it has been observed that studies on mathematical modeling have increased in mathematics education. When the studies on mathematical modeling are examined in the literature, there are studies that show that modeling is not well known by the students studying in our country and that studies should be done on this subject and that students should be introduced to mathematical modeling activities in their education starting from primary school. In this respect, considering the importance of modeling, emphasizing that students do not know much about modeling, and the necessity of disseminating modeling by making studies on this subject, it is aimed to introduce the students to mathematical modeling activities and present the actions they performed during the modeling process and the mathematical thoughts they put forth. In the application phase of the study, five students studying at a state science high school were first introduced to modeling activities and informed about the modeling process, and then a modeling activity was applied and the modeling process was examined according to Borromeo Ferri (2006)'s cognitive mathematical modeling stages (competences). With the findings of the study, the behaviors of the students in our study in the mathematical modeling process were tried to be evaluated according to the cognitive mathematical modeling stages. With the study, it was seen that the students revealed the characteristics of the stages of mathematical modeling in the solution process of the activity.  

Keywords