Türkçe Eğitiminde Yapay Zekâ

Author:

Year-Number: 2021-29
Number of pages: 308-322
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz dünyasında teknoloji hızla gelişmekte ve her gün yeni bir boyut kazanmaktadır. Gelişen teknoloji her gün hayatımızda yeni alanlarda varlığını hissettirmektedir. Teknolojik gelişmelerin en fazla etkilediği alanlardan biri de eğitimdir. Teknoloji alanında yaşanan gelişmelerin en önemlilerinden biri yapay zekâ alanında yaşanan gelişmelerdir. Bu gelişmeler her alana olduğu gibi Türkçe eğitimi alanında da yaşanmaktadır. Yapay zekâ Türkçe eğitiminde dört temel dil becerisi ile doğrudan ilişkilendirilebilir. Görsel, işitsel yapılara ev sahipliği yapan yapay zekâ uygulamaları ve bu uygulamaların Türkçe eğitimi açısından değerlendirilmesi çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Bu çalışmada dil işleme süreçlerini doğrudan içeriğinde barındıran yapay zekâ kavramı ve bu kavramın Türkçe eğitimi açısından değerlendirilmesine yer verilmiştir. Çalışmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Yapılan çalışmanın gelişen teknolojilerle beraber hayatımızın her alanında olduğu gibi Türkçe eğitimi alanında da oldukça önemli bir yere sahip olacağı düşünülen yapay zekânın değerlendirilmesinin alana önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

In today's world, technology is developing rapidly and gaining a new dimension every day. Developing technology makes its presence felt in new areas of our lives every day. One of the areas most affected by technological developments is education. One of the most important developments in the field of technology is the developments in the field of artificial intelligence. These developments are experienced in the field of Turkish education as well as in every field. Artificial intelligence can be directly associated with four basic language skills in Turkish education. Artificial intelligence applications that host visual and auditory structures and the evaluation of these applications in terms of Turkish education form the basis of the study. In this study, the concept of artificial intelligence, which directly includes language processing processes, and the evaluation of this concept in terms of Turkish education are included. Document analysis method was used in the study. It is thought that the evaluation of artificial intelligence, which is thought to have a very important place in the field of Turkish education as well as in every field of our lives, with the developing technologies, will make an important contribution to the field. 

Keywords