Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylere Günlük Yaşam Becerilerinin Öğretiminde Artan Bekleme Süreli Öğretim Yönteminin Etkililiği

Author:

Year-Number: 2021-29
Number of pages: 162-186
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada artan bekleme süreli öğretim yönteminin zihinsel yetersizliğe sahip bireylerin günlük yaşam becerileri üzerindeki etkililiği araştırılmıştır. Araştırmaya orta düzeyde zihinsel yetersizliğe sahip 14, 16 ve 18 yaşlarında iki kız bir erkek öğrenci katılmıştır. Araştırmada tek-denekli araştırma desenlerinden yoklama denemeli çoklu yoklama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın sosyal geçerliliği zihinsel yetersizliği olan bireylerin öğretmenlerinin ve annelerinin görüşleri alınarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın bulguları, artan bekleme süreli öğretim yönteminin zihinsel yetersizliğe sahip bireylerin günlük yaşam becerilerini edinmelerinde, öğretim sona erdikten 1, 3 ve 5 hafta sonra kalıcılığını sürdürmelerinde, farklı ortam ve araç-gereçlere genellemelerinde etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Çalışmanın sosyal geçerlilik verileri, öğretmenlerin ve annelerin çalışmaya ilişkin olumlu görüş bildirdiklerini göstermektedir.

Keywords

Abstract

This study aimed to examine effectiveness of progressive time delay procedure on daily life skills of individuals with intellectual disabilities. The participants of the study included two girls and one boy students with moderate intellectual disabilities aged between 14 and 18. In the study, a single subject design, multiple probe design across participants, was used to analyze data.  The teachers and mothers of participating students were interviewed to investigate social validity of the study. According to results, the progressive time delay procedure was found an effective approach on students with intellectual disabilities’ acquisition, maintenance, and generalization of daily life skills.  Analysis of social validity data indicated that the teachers and mothers had positive beliefs toward the intervention. 

Keywords