“Rüya” Adlı Şiir Kitabının İç ve Dış Yapı Özellikleri Açısından İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-30
Number of pages: 315-326
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çocuk edebiyatı alanındaki çalışmaların her geçen gün artması, bu alana gösterilen ilginin de arttığının göstergesidir. Alandaki eserlerin nitelikli eserler olması, hitap ettiği kitle açısından önem arz etmektedir. Ancak çocuk edebiyatına yönelik çalışmalar arasında yer alan şiir kitaplarının incelenmesi alanyazında sığ bir alan olarak kalmıştır. Çocuklara yönelik şiir kitaplarının incelenmesi yeterli ilgiyi görememiştir. Bu sebeple çalışmada, Pelin Güneş’in “Rüya” adlı şiir kitabının iç ve dış yapı özellikleri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi ile yapılmıştır. Pelin Güneş’in “Rüya” adlı şiir kitabının iç ve dış yapı özelliklerinin incelendiği bu çalışmada; iç yapı özellikleri bakımından değerlendirildiğinde konu ve karakter özelliklerinin; dış yapı özellikleri bakımından değerlendirildiğinde ise şekil, boyut, cilt, kapak, kağıdın niteliği, sayfa düzeni ve harflerin boyutunun uygun olduğu belirlenmiştir. Pelin Güneş’in çocuk edebiyatına yönelik çalışmaları, bu alana zenginlik katmıştır.

Keywords

Abstract

The increase in the number of studies in the field of children's literature is an indication of the increasing interest in this field. The fact that the works in the field are qualified works is important in terms of the audience it addresses. However, the examination of poetry books, which are among the studies on children's literature, remained a shallow area in the literature. Examination of poetry books for children did not attract enough attention. For this reason, in this study, it is aimed to examine Pelin Güneş's poetry book "Rüya" in terms of its internal and external structure features. This study was conducted with document analysis, one of the qualitative research methods. In this study, in which the internal and external structure features of Pelin Güneş's poetry book “Rüya” were examined; it was determined that the subject and character features were appropriate when evaluated in terms of internal structure features. When the external structure was evaluated in terms of its features, it was determined that the shape, size, binding, cover, paper quality, page layout and size of the letters were appropriate.

Keywords