Güzel Sanatlar Lisesi’nde Uygulanan 9. Sınıf Viyola Dersi Öğretim Programlarında Tonal ve Makamsal Dizilerin Durumu ve Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2022-31
Yayımlanma Tarihi: 2022-06-10 10:43:38.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 176-188
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’deki mesleki müzik eğitim kurumlarının ilk basamağı olarak önemli bir misyonu olan Güzel Sanatlar Liseleri’nde müzik alanı ile ilgili dersler ve öğretim programları bulunmaktadır. Bu alanlardan biri olan yaylı çalgılar ailesine ait viyola dersi öğretim programları da yer almaktadır. Bu öğretim programlarında çalgı çalma becerisini geliştirmek amacıyla dizilere, etütlere ve eserlere yer verilmektedir. Klasik Batı Müziği ve Türk Müziği ezgilerinin kullanıldığı öğretim programlarında tonal ve makamsal yapıda ezgiler görülmektedir. Diziler, etütler ve eserler belli bir ton ve makam yapısına sahip olduğu için araştırmamızda Güzel Sanatlar Liseleri’nin açıldığı günden bu zamana kadar üç defa değişmiş olan başlangıç düzeyi sayılan 9. sınıf viyola dersi öğretim programlarındaki dizilerin tonal ve makamsal açıdan karşılaştırılması ve değerlendirilmesi yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeyle birlikte programlar yenilendikçe dizilerin kullanımında makamsal ezgilere daha çok yer verildiği, tonal dizilerin sayısı ile makamsal dizilerin sayısının eşit yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Fine Arts High Schools, which have an important mission as the first step of vocational music education  institutions in Turkey, have courses and curricula related to the field of music. As one of these areas, there are also viola course curricula belonging to the string instruments family. In these teaching programs, serials, etudes and Works are included in order to improve the skill of playing instruments. In the teaching programs in which Classical Western Music and Turkish Music melodies are used, melodies in tonal and modal structure are seen. Since the scales, etudes and works have a certain tone and maqam structure, in our research, the scales in the 9th grade viola curriculum, which has been changed three times since the establishment of Fine Arts High Schools, were compared and evaluated in terms of tonal and maqam. As a result of the evaluation, it was concluded that as the programs are renewed, more modal melodies are used in the use of scales, and the number of tonal scales and the number of modal scales are equal. 

Keywords