İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Yönlü Türev Konusundaki Kavram Yanılgılarının İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-31
Yayımlanma Tarihi: 2022-06-11 23:25:57.0
Language : İngilizce
Konu : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Number of pages: 1-20
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yönlü türev ekonomi, tıp, modelleme, mimarlık, istatistik, enerji ve mühendisliğin birçok alanında kullanılan ve birçok konuya basamak oluşturan, Analiz dersi konularının başında yer almaktadır. Buradan anlaşılacağı üzere yönlü türev içeriğinde birçok kavramı barındırmakta ve birçok alana temel oluşturmaktadır. Fakat içeriğinde soyut kavramlar bulundurmasından ve doğasında var olan karmaşıklıktan dolayı öğrencilerin güçlük çektiği konuların başında gelmektedir. Öğrencilerin yaşadığı bu zorluklar, kavram yanılgılarının oluşumuna neden olabilmektedir. Öğretmen adaylarının sahip olduğu kavram yanılgıları, gelecekte yapacak oldukları öğretimler ile yakından ilişkilidir. Bu sebeple çalışmada ilköğretim matematik öğretmenliği lisans öğrencilerinin yönlü türev konusundaki kavram yanılgılarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Yapılan araştırma bir devlet üniversitesinin ilköğretim matematik öğretmenliği bölümünde öğrenim görmekte olan 81 ikinci sınıf lisans öğrencisi ile yürütülmüştür. Araştırmada, nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda öğretmen adaylarının yönlü türev tanımına ve uygulamalarına ilişkin çeşitli kavram yanılgılarına sahip olduğu belirlenmiştir ve bu yanılgıların olası nedenleri üzerinde durulmuştur.

Keywords

Abstract

Directional derivative is one of the main topics of analysis course, which is used in many fields and creates a stepping stone to many concepts. However, it is one of the subjects that students have difficulty with because of the abstract concepts in its content and the complexity inherent in it. These difficulties experienced by students can lead to the formation of misconceptions. The misconceptions of preservice teacher are closely related to the teaching they will do in the future. In this study, it is aimed to determine the misconceptions of elementary mathematics preservice teachers about directional derivatives. The research was carried out with 81 second grade undergraduate students. In the research, the survey model, which is one of the quantitative research methods, was used. As a result of the study, it was determined that preservice teachers had various misconceptions about the definition and applications of directional derivative and the possible causes of these misconceptions were emphasized.

Keywords