Covid-19 Salgını Sürecinde Türkçeyi Yeterince Etkin Kullanamayan İlkokul Öğrencilerinin Uzaktan Türkçe Öğretiminin Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2022-31
Yayımlanma Tarihi: 2022-06-10 21:39:39.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 101-120
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, Türkçeyi yeterince etkin kullanamayan ilkokul öğrencilerine Covid-19 salgını sebebiyle bazen uzaktan bazen yüz yüze yapılan ilkokul Türkçe öğretiminin sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre karşılaştırılarak değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma 26 sınıf öğretmeni ile yürütülmüştür. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi içerik analizine göre yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre genel olarak; uzaktan Türkçe öğretiminde katılımın düşük olduğu, öğrencilerin birçoğunda internete veya teknolojik araçlara erişim problemlerinin olduğu, öğrenci ve veli motivasyonlarının düşmesiyle ilgilerinin azaldığı, uzaktan eğitimin yüz yüze eğitim kadar verimli olmadığı, uzaktan eğitimin şu an için yüz yüze eğitimin yerini alamayacağı, uzaktan Türkçe öğretiminde Türkçeyi yeterince etkin kullanamayan öğrencilerin zaten var olan problemlerinin daha da arttığı ve uzaktan eğitim için kullanılan platformlarda aksaklıklar yaşandığı sonuçları ortaya konulmuştur.

Keywords

Abstract

This research was conducted to evaluate the primary school Turkish teaching, which is sometimes done remotely and sometimes face-to-face, to primary school students who cannot use Turkish effectively enough, by comparing them according to the views of classroom teachers. The research was carried out with 26 classroom teachers. The case method, one of the qualitative research designs, was used in the research. The analysis of the obtained data was made according to the content analysis. According to the research results, in general; Participation in distance Turkish education is low, most of the students have problems with accessing the internet or technological tools, their interest has decreased due to the decrease in student and parent motivation, distance education is not as efficient as face-to-face education, distance education cannot replace face-to-face education for the time being, it has been revealed that the existing problems of the students who cannot use Turkish effectively enough in distance Turkish teaching increase and there are problems in the platforms used for distance education.  

Keywords