Yabancı Dil Eğitiminde Öğretmen Faktörü

Author:

Year-Number: 2022-31
Yayımlanma Tarihi: 2022-06-21 03:15:07.0
Language : İngilizce
Konu : Foreign language education
Number of pages: 249-258
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İngilizce dünyadaki milyonlarca insan tarafından kullanılan en yaygın dildir. İngilizceyi yabancı veya ikinci dil olarak kullanan insanların sayısı İngilizceyi ana dili olarak kullanan insanlardan fazladır.  Uluslararası alanda iletişimin, eğitimin ve diğer bazı alanların ana unsuru olarak kullanılan İngiliz dilini kapsamlı ve yetkin bir şekilde öğrenmek diğer bazı dillerde olduğu gibi kolay değildir. İngilizce öğrenimi sürecinde öğrenci üzerinde en etkin olan faktör öğretmendir. Öğretmen açısından öğretim konusuna bakıldığında, yabancı dil öğrenci başarısına etki eden birçok önemli bileşen bulunmaktadır, Yaş, ilgi, öğrenme tarzı gibi bireysel özellik ve farklar sadece bunlardan bazılarıdır.  Eğer öğretmenler öğrenciler arasındaki farklılıklar ve özellikleri göz önünde bulundurup, hedeflerine uygun stratejiler kullanırlarsa çok etkin eğitim faaliyetleri gerçekleştirebilir.

Keywords

Abstract

English is the most immensely used language by millions of people all over the world. The user number of English as their foreign / second language is considerably higher than the number of speakers who speak it as their native langue. By means of its significant role in the international area as  general means of communication, education and relates areas, studying English is a remarkably difficult process. In learning English, the most important component influence on  learners  is teacher factor. There are also many issues that play paramount roles in foreign language learning process and affect student success in terms of teachers. Individual specialities and differences such as age, interest, learning style and etc., are some of them. If the teachers pay attention to these specialities and differences among the learners and if they can make use of the relevant strategies they can carry out very effectual language teaching activities.

Keywords