Merzifon (Amasya) İlçesinin Kuraklık Durumu

Author:

Year-Number: 2022-31
Number of pages: 189-201
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma Merzifon (Amasya) ilçesinin kuraklık durumunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Orta Karadeniz Bölgesinde yer alan ve araştırmanın çalışma alanı olan Merzifon’un, Aydeniz, Erinç, De Martonne, Köppen, Thornthwaite, Trewartha gibi sınıflandırmalara göre iklim özellikleri belirlenmiştir. İlçe yazları ve kışları ılık, az kurak ve nemli iklim özelliklerine sahiptir. Betimsel araştırma yönteminin uygulandığı bu çalışmada öncelikle alanyazın taraması yapılmış, daha sonra da Meteoroloji Genel Müdürlüğünden araştırmaya konu olan sahada yer alan istasyona ait gözlem, rasat değerleri ve ilçeye ait 40 yıllık (1980-2020) yağış verileri temin edilmiş ve temin edilen veriler yorumlanarak değerlendirmeler yapılmıştır. Yıllık yağış ortalamasının altında kalan yıllar kuraklık olayının yaşandığı dönemler olarak tanımlanmıştır. Araştırmada ilçenin mevsimlik yağış durumu da analiz edilmiş en çok ve en az yağışın gerçekleştiği mevsimlerde belirlenmiştir. İlçenin aylık ve yıllık yağış rejimlerinin özellikleri aktarılmış ve çalışma sonucunda meteorolojik verilerden elde edilen bulgular doğrultusunda Merzifon ilçesinin kuraklık durumu analiz edilmiştir.

Keywords

Abstract

This research was carried out to determine the drought situation of Merzifon (Amasya) district. The climate characteristics of Merzifon, which is located in the Central Black Sea Region and is the study area of the research, were determined according to classifications such as Aydeniz, Erinç, De Martonne, Köppen, Thornthwaite, Trewartha. The district has a warm, slightly arid and humid climate in winter and summer. In this study, in which the descriptive research method was applied, first of all, the literature was scanned, then the observation, observation values and precipitation data of the district for 40 years (1980-2020) were obtained from the General Directorate of Meteorology, and evaluations were made by interpreting the obtained data. The years below the annual precipitation average are defined as the periods of drought. In the research, the seasonal precipitation of the district was also analyzed and the seasons with the highest and least precipitation were determined. The characteristics of the monthly and annual precipitation regime of the district were transferred and the drought situation of the Merzifon district was analyzed in line with the findings obtained from the meteorological data as a result of the study.

Keywords