60-72 Aylık Çocukların Bilimsel Süreç Becerilerine STEM-A Etkinliklerinin Etkisinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-32
Number of pages: 131-152
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, 60-72 aylık çocukların bilimsel süreç becerilerine STEM-A etkinliklerinin etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmacı tarafından geliştirilen STEM-A Etkinlik Paketi bilimsel süreç becerilerinden temel, nedensel ve deneysel becerileri ele alan bütünleştirilmiş, disiplinler arası 20 adet etkinlikten oluşmaktadır. Araştırma gerçek deneme modellerinden ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel model kullanılarak tasarlanmıştır. İstanbul’da bulunan özel bir okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5’i deney (1 kız 4 erkek), 5’i kontrol grubu (2 kız 3 erkek) olmak üzere toplam 10 çocuk araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Veriler, 10 hafta süresince uygulanan STEM-A Etkinlik Paketi uygulamasından önce ve sonra araştırmacı tarafından 60-72 aylık çocuklara birebir uygulanan Bilimsel Süreç Becerileri Testi ile toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre 60-72 aylık çocuklara uygulanan STEM-A Etkinlik Paketinin çocukların bilimsel süreç becerileri üzerinde pozitif yönlü etkisi olduğu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to examine the effect of STEM-A activities on the science process skills of 60-72-month-old children. The STEM-A Activity Package consists of 20 integrated, interdisciplinary activities that address basic, causal and experimental skills from scientific process skills. The research was designed by using the pretest-posttest experimental model with control group. The study group of the research consists of 10 children, 5 of which are in the experimental group (1 girl, 4 boys), and 5 of them are in the control group (2 girls, 3 boys) who attend a private preschool education institution in Istanbul. The data were collected with the Scientific Process Skills Test administered to 60-72-month-old children by the researcher before and after the STEM-A Activity Package. It can be said that the STEM-A Activity Package applied to children has a positive effect on the scientific process skills of 60-72 months old children.

Keywords