Kohlberg’in Ahlak Gelişimi

Author:

Year-Number: 2022-33
Number of pages: 269-286
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanın dünyaya gözlerini açması ile birlikte içinde yaşayacağı toplumla uyumlu bir yaşam sürebilmesi için o toplumun kültürel yapısına ve belli başlı normlarına uygun davranışlar sergilemesi beklenmektedir. Toplumun bir arada yaşamasına imkan sağlayan bu normlar da o toplumun kültürel yapısından, dini inanışından, gelenek, görenek gibi birçok etkenden payını almaktadır. Kişideki ahlak oluşumu tüm bu süreçlerden elde edilen birikimle şekillenir. Ahlak gelişimini çalışma alanları arasına alanlardan biri de Lawrance Kohlberg’dir. Kohlberg, ahlakı bilişsel bir beceri olarak ele almıştır. Ayrıca insanın herhangi bir olay karşısında iyi veya kötü, haklı veya haksız olması durumlarında bilişsel süreçlerini harekete geçirerek bir yargıda bulunmasını, verilen yargı neticesinde ise harekete geçilmesini oluşturan bir bütün olarak ele almıştır. Kohlberg, ahlaki konularla mikro düzeyde değil makro düzeyde ilgilenmiştir. Ortaya konulan gelişim kuramında kişi, tüm yaşamı boyunca en özgül ve yüzeysel ahlak anlayışından en soyut ve en derin ahlak anlayışına doğru gelişmiştir. Bu çalışma Kohlberg’in Ahlak Gelişimi için ortaya koyduğu yaklaşımlara odaklanmaktadır.

Keywords

Abstract

In order for a person to live a life in harmony with the society he will live in, he is expected to exhibit behaviors in accordance with the cultural structure and certain norms of that society. These norms, which allow the society to live together, also take their share from many factors such as the cultural structure of that society, its religious beliefs, traditions and customs. The formation of morality in the person is shaped by the accumulation obtained from all these processes. Lawrence Kohlberg is one of those who include moral development among his fields of study. Kohlberg considered morality as a cognitive skill. In addition, he considered it as a whole that constitutes a person's making a judgment by activating his cognitive processes in case of good or bad, right or wrong in the face of any event, and taking action as a result of the judgment given. Kohlberg dealt with moral issues at the macro level, not the micro level. In the development theory put forward, the person has developed from the most specific and superficial moral understanding to the most abstract and deepest moral understanding throughout his entire life. This study focuses on Kohlberg's approaches to Moral Development.  

Keywords