Covid-19 Pandemisinde Üniversite Öğrencilerinin Şemalarındaki Değişimler

Author:

Year-Number: 2022-33
Number of pages: 287-308
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Covid-19 virüsünün dünyaya yayılmasıyla beraber insanlar sosyal mesafe kurma, sosyal hayatlarından izole olma zorunluluğu ile karşılaşmışlardır. Araştırmalar sonucunda, pandemi nedeniyle izole olarak yaşamını sürdüren üniversite öğrencilerinin psikolojik ve duygusal olarak sorunlar yaşadığı göze çarpmaktadır.  Bu çalışmada Covid-19 pandemisiyle öğrencilerin şemalarındaki değişimlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, 2021-2022 eğitim öğretim yılında üniversiteye başlayan birinci sınıflardan ve birinci sınıfı online sürdürmüş olan ikinci sınıf üniversite öğrencilerinden gönüllü 11 öğrencinin erken dönem uyum bozucu şemaları incelenmiştir.  Bu şemaların Covid-19 pandemisi sürecinde baskın olup olmadıkları ve baskınlıklarının pandemi öncesine göre değişimi nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik araştırma yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada erken dönem uyum bozucu şemalardan Covid-19 pandemisinden etkilendiği düşünülen 5 tanesi incelenmiştir. Bunlar sırayla sosyal izolasyon, bağımlılık, dayanıksızlık, iç içe geçmiş benlik ve başarısızlık şemalarıdır. Araştırmanın sonucunda pandemi sürecinde baskınlığı en çok artan şemanın sosyal izolasyon ve dayanıksızlık şeması olduğu bulunmuştur.

Keywords

Abstract

With the spread of the COVID-19 virus around the world, the concept of pandemic has entered our lives, and people have faced the necessity of using masks in their daily lives, establishing social distance, and being isolated at home and at work. This situation has caused different behavioral, cognitive and social effects. As a result of the researches, it is striking that university students who live in isolation due to the pandemic, experience psychological and emotional problems. In this study, it is aimed to determine the changes in university students' shemas during the Covid-19 Pandemic. In this direction, in this study, 5 of the Early Maladaptive Schemas which may be highly affected by the Covid-19 Pandemic, are examined, namely social ısolation, dependence, vulnerability to harm or illness, enmeshment, and failure. It was tried to understand which early maladaptive schemas were dominant during the covid 19 pandemic process. Study was conducted by using the phenomenological research method, which is one of the qualitative research methods. Participants were selected online and their voluntary consent was requested. The data were collected in the form of online video interviews through the interview forms developed by the researchers. Participants were 11 volunteer students, 5 of them were freshmen who just started university with hybrid education in the 2021-2022 academic year, and 6 of them were second year university students who continued their class online. According to the results of the research, it was found that the schema which dominance increased the most during the pandemic process was the social isolation and vulnerability to harm or illness  schema.

Keywords