Türkiye ve Fransa Ortaokul Matematik Ders Kitaplarında Yer Alan Resimlerin Öğrenmedeki Rolü: Kesirler Örneği

Author:

Year-Number: 2022-33
Number of pages: 144-161
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makale, Türkiye ve Fransa'daki ortaokul 6. sınıf matematik ders kitaplarındaki kesirler konusunda yer alan resimleri karşılaştırmalı olarak incelemeyi ve öğrenmedeki rolünü ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda ilgili resim türlerinin hangilerine, ne kadar yer verildiği, nitelikleri ve öğrenci görevleri incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması ile yürütülen bu çalışmada doküman inceleme yöntemine başvurulmuştur. 3’ü Fransız 3’ü Türk olmak üzere 6 matematik ders kitabının incelendiği bu çalışmada resimler, Carney ve Levin'nin (2002) taksonomisine göre içerik analizi ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda Fransız ders kitaplarında daha fazla resim kullanıldığı, iki ülke ders kitaplarında çoğunlukla metinin anlaşılmasına ya da problemin çözümüne ilişkin bilgi içermeyen dekoratif resimlere yer verildiği ve dönüşümsel resme rastlanmadığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

This article aims to comparatively examine the pictures on fractions in 6th grade mathematics textbooks in secondary schools in Turkey and France and to reveal their role in learning. In this direction, which and how much of the related painting types are included, their qualities and student tasks are examined. In this study, which was conducted with a case study, one of the qualitative research methods, the document review method was applied. In this study, in which 6 mathematics textbooks, 3 French and 3 Turkish, were examined, the pictures were analyzed by content analysis according to Carney and Levin's (2002) taxonomy. As a result of the study, it has been determined that more pictures are used in French textbooks, decorative pictures that do not contain information about understanding the text or solving the problem are mostly used in the textbooks of the two countries, and there is no transformational picture.

Keywords