Türkiye’de Okul Yöneticilerinin Seçimi ve Yetiştirilmeleri

Author:

Year-Number: 2022-33
Number of pages: 323-355
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okul yöneticisi yetiştirme sürecinde Türkiye’nin eğitim sistemi incelendiğinde, okul yöneticiliği profesyonel anlamda bir meslek olarak kabul görmemektedir.  Okul yöneticiliği yetiştirme ve atama aşamasında birtakım sıkıntılarla karşılaşıldığı görülmektedir.  Bu doğrultuda yapılan bu araştırma Türkiye’de okul yöneticilerinin seçimi ve yetiştirilmelerinin nasıl yapıldığını, yurt dışındaki uygulamalarının nasıl olduğunu belirlemeyi amaçlamaktadır. Yapılan bu araştırmada Türkiye’de yönetici yetiştirmeye ve bu yetiştirilen yöneticilere elverişli görevlere getirmeye yönelik olarak prensipler ve standartlar henüz geliştirilemediği görülmüştür. Bu durumun sadece bizim ülkemize has bir durum olmadığı, yönetici yetiştirilmesi ve atanması ile alakalı oluşan sıkıntılar gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkelerde de olduğu görülmektedir. Araştırmanın sonucuna göre, hangi yöntemle veya yol denenirse denensin; okul yöneticisi yetiştirilmesinde yapılacak programların üniversiteler ve Millî Eğitim Bakanlığının işbirliği ile hazırlanacak olan gereksinim analizleri göz önüne alınarak okulların ve görevin gerektirdiği davranış şartlarının biçimlendirilmesi daha uygun olabilir.

Keywords

Abstract

When Turkey's education system is examined in the process of training school administrators, school administration is not accepted as a profession in a professional sense. It is seen that some difficulties are encountered in the stage of training and assigning school administrators. In this direction, this research aims to determine how school administrators are selected and trained in Turkey and how their practices abroad are. In this research, it has been seen that the principles and standards have not yet been developed in Turkey to train managers and bring these managers to suitable positions. It is seen that this situation is not unique to our country, and that the problems related to the training and appointment of administrators are also seen in all developed and developing countries. According to the results of the research, no matter what method or method is tried; It may be more appropriate to shape the behavioral conditions required by the schools and the task, taking into account the needs analyzes to be prepared in cooperation with the universities and the Ministry of National Education for the programs to be carried out in the training of school administrators. 

Keywords