Türkiye ve Güney Kore Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

Author :  

Year-Number: 2023-34
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-22 21:52:11.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilimler Eğitimi
Number of pages: 163-179
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de ve Güney Kore’de uygulanmakta olan Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının karşılaştırmalı analizinin yapılarak incelenmesidir. Araştırmanın kaynak ve materyallerini 2019-2020 eğitim öğretim yılında Türkiye’de ve Güney Kore’de uygulanan Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programları oluşturmaktadır. Araştırmanın kaynak ve materyallerine Türkiye ve Güney Kore Milli Eğitim Bakanlıklarının internet sitesinden ulaşılmıştır. Araştırmanın kaynak ve materyalleri incelenirken nitel araştırma yöntemleri kapsamında doküman incelemesi tercih edilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda Türkiye’de ‘milliyetçi’ değerlere, Güney Kore ise ‘evrensel’ değerlere daha fazla yer verildiği görülmektedir. Ayrıca Türkiye Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda ‘milliyetçilik, din ve tarih’ konu içeriklerine Güney Kore öğretim programına göre daha fazla yer verildiği bulgularına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Purpose of the research, it is a comparative analysis of the Social Studies Course Curriculums of Türkiye and South Korea. The resources and materials of the research consist of the Social Studies Course Curriculums implemented in Türkiye and South Korea in the 2019-2020 academic year. The sources and materials of the research were obtained from the website of the Ministry of National Education of Türkiye and South Korea. While examining the source and materials of the research document analysis was carried out within the scope of qualitative research methods. As a result of the investigation, ıt is seen that ‘nationalistic’ values are given more place in Türkiye and ‘universal values’ in South Korea. In addition it has been found that the content of ‘nationalism, religion and history’ is given more place in the Türkiye Social Studies Course Curriculum compared to the South Korean curriculum.  

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics