Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Türk Lehçelerine Karşılaştırmalı Genel Bir Bakış (Oğuz Grubu Örneği)

Author :  

Year-Number: 2023-34
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-15 20:49:54.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 399-424
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yapılan çalışma Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde Türk lehçelerinin Türkiye Türkçesi ile olan ilişkisinin boyutunun daha kolay anlaşılabilmesi amacına yönelik olarak hazırlanmıştır. Başta hedef dili öğrenenler ve öğretenler olmak üzere Türkçenin yayıldığı coğrafyayı daha iyi anlamak ve bütünsel bir okuma yapabilmek isteyenler için bu çalışmanın bir ihtiyacın ürünü olduğu söylenebilir. Nitekim Türkiye Türkçesini öğrenenlerin diğer Türk lehçeleri arasındaki ilişkiye yönelik sorularıyla sık karşılaşılmaktadır. Lehçeler arasındaki ilişkilerin bir bütün olarak sunulması, onların Türkçenin zenginliği ve derinliğini anlayabilmeleri adına önemlidir. Çalışmada alanyazından hareketle Türkçenin lehçeleri dört temel başlık altında değerlendirilmiştir. Bunlar; Oğuz, Kıpçak, Ogur-Bulgar ve Karluk koludur. Çalışma sadece Oğuz grubu lehçeleriyle sınırlandırılmış ve bunların birbirlerine ne denli yakın olduğunun anlaşılmasına çalışılmıştır. Bunun için de Türkiye Türkçesiyle diğer Oğuz grubu lehçeleri arasında ses değişimleri özelinde bir karşılaştırma yapılmış ve ayrıca ilgili lehçeler hakkında da bilgi verilmiştir.  Böylece Türk dilinin bir bütün olarak anlaşılabilmesi adına bu çalışmanın faydalı olacağı umulmaktadır.

Keywords

Abstract

The study was prepared for the purpose of making it easier to understand the extent of the relationship between Turkish dialects and Türkiye Turkish in teaching Turkish as a foreign language. It can be said that this study is a product of need, especially for those who learn and teach the target language, and those who want to better understand the geography where Turkish is spread and to be able to read in a holistic way. As a matter of fact, questions about the relationship between other Turkish dialects are frequently encountered by those who learn Türkiye Turkish. Presenting the relations between dialects as a whole is important for them to understand the richness and depth of Turkish. In the study, the dialects of Turkish were evaluated under four main headings based on the literature. These; Oguz, Kipchak, Ogur - Bulgar and Karluk branch. The study was limited only to the Oghuz group dialects and it was tried to understand how close they were to each other. For this purpose, a comparison was made between Türkiye Turkish and other Oghuz group dialects in terms of sound changes, and also information about the related dialects was given. Thus, it is hoped that this study will be useful in order to understand the Turkish language as a whole.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics