Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ters Yüz Sınıf Modeliyle Desteklenmiş Mikroorganizma Etkinliklerine İlişkin Görüşleri

Author :  

Year-Number: 2023-36
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-06 21:58:29.0
Language : Türkçe
Konu : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Number of pages: 582-613
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının ters yüz sınıf modeliyle desteklenen mikroorganizma etkinliklerine yönelik görüşlerini belirlemektir. Çalışma, nitel betimsel bir araştırmadır. Bu çalışma, 2021-2022 öğretim yılında bahar döneminde Türkiye’nin Ege Bölgesindeki bir üniversitede 19 son sınıf fen bilgisi öğretmen adayıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacıların hazırlayıp geliştirdikleri açık uçlu sorular ve yarı yapılandırılmış görüşme soruları kullanılmıştır.  Elde edilen verilere içerik analizi yapılmıştır. Fen bilgisi öğretmen adayları, yapılan uygulamalara ilişkin olumlu görüş belirtmişler; yeni bilgiler öğrendiklerini ve bu bilgilerin kalıcı olacağını ifade etmişlerdir. Fen bilgisi öğretmen adaylarıyla ters yüz sınıf modeli destekli uygulamalar yapılmasının, onların sınıf içindeki etkinliklerde daha aktif olmalarını sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine the pre-service science teachers’ views on microorganism activities supported by the flipped classroom model. The study is a qualitative descriptive research. This study was conducted with 19 senior year pre-service science teachers at a university in the Aegean Region of Turkey in the spring semester of the 2021-2022 academic year. Open-ended questions and semi-structured interview questions prepared and developed by the researchers were used as data collection tools in this study.  Content analysis was applied to the data obtained. Pre-service science teachers expressed positive views about the practices; they stated that they learned new knowledges and that these knowledges would be permanent. It is thought that conducting applications supported by the flipped classroom model with pre-service science teachers will enable them to be more active in classroom activities. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics