Özel Yetenekliler Eğitiminde Katmanlı Öğrenme Mentörlük Modeli: Fen Eğitiminde Yenilikçi Uygulama Örneği

Author:

Year-Number: 2023-36
Number of pages: 56-76
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu nitel araştırmada, Bilim ve Sanat Merkezinde fen alanında Katmanlı Öğrenme Mentorluk Modeli (LLMM) programına katılan üstün yetenekli sekizinci sınıf öğrencisi durum çalışması yöntemi ile incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı, Katmanlı Öğrenme Mentörlük Modelini açıklamak ve özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde a) öğretimin farklılaştırılması b) bağımsız çalışma ve c) mentörlük ile bağlantılı uygulama sonuçlarını değerlendirmektir. Araştırma verileri gözlem, görüşme, çalışma kağıtları ve ürün aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma sonuçları, LLMM    ile danışanın motivasyonunun arttığını ve bilim insanına özgü zihinsel alışkanlıkların kazanılmasında etkili olduğunu, danışanın bilimsel çalışmalarını tamamlama konusunda azim ve özgüven gösterdiğini göstermiştir. Dahası; bulgular, danışana pratikte gerçek bir bilim insanı gibi davranmanın onu gerçek bir bilim insanı gibi düşünmeye ve çalışmaya teşvik ettiğini gösterdi. Ayrıca,  danışanın mentörle bağımsız çalışma süresince birçok farklı düşünceyi paylaştığı, tartıştığı, sorguladığı, gerekçelendirdiği ve bilimsel iddialarını açık bir şekilde ortaya koyduğu görüldü.

Keywords

Abstract

Gifted eighth-grade students who participated in the Layered Learning Mentoring Model (LLMM) program in the field of science in the Science and Art Center were examined with the case study method in this qualitative study. The study aims to explain the Layered Learning Mentoring Model and to evaluate the results of practice related to a) instructional differentiation, b) independent study and c) mentoring in the education of gifted students. Study data were collected through observations, interviews, worksheets and a product. It was observed from the study results that LLMM increases the mentee’s motivation and is effective in acquiring the mental habits specific to the scientist, and the mentee shows determination and self-confidence in completing her/his scientific studies. Moreover, the findings showed that treating the mentee like a real scientist in practice encouraged her/him to think and work like a real scientist. In addition, it was observed that the mentee shared, discussed, questioned, justified and presented many different opinions during the independent study with the mentor.

Keywords